Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев ръководи българската правителствена делегация, която замина за Женева за участие в започващата в понеделник, 16 май, 58-а сесия на Световната здравна асамблея. Министър Богоев ще участва в нейната работа до сряда, 18 май.

В 58-та сесия на Общото събрание на Световната здравна организация (Световната здравна асамблея) ще участват делегати от 192 страни-членки на СЗО, представители на специализирани агенции и организации от системата на ООН, на правителствени и неправителствени организации, официални наблюдатели.

Асамблеята ще продължи до 25 май, като работата й ще протече в 12 пленарни заседания и два паралелни комитета. Предвижда се делегатите да приемат16 резолюции. Те са по въпроси, свързани с превенцията и контрола на туберкулозата и рака, безопасността на кръвта, антивирусната резистентност, действията на здравеопазването при кризи и бедствия, укрепването на подготовката за пандемия от грип, устойчивото финансиране на здравеопазването, социалното здравно осигуряване и прилагането на информационните технологии за здравни нужди и медицински цели.По някои от обсъжданите въпроси Европейския съюз ще излезе с обща позиция, към която българската страна ще се присъедини.

Основната тема на дискусиите в пленарната зала на Световната здравна асамблея е свързана с мотото на Световния ден на здравето през 2005 г. - “Да дадем шанс на всяка майка и на всяко дете”.

Една от темите, по които Световната здравна асамблея ще приеме резолюция, е изготвянето на дългосрочен стратегически план за разработване и прилагане на Е-Health услуги (електронно здравеопазване).Ще се дискутира изграждането на национални центрове и мрежи за политическа координация и техническа подкрепа при предоставянето на здравни грижи, създаването на национални информационни системи за обществено здраве и подобряването на дейностите по наблюдение и бързо реагиране при болести и спешни случаи. Чрез Е-Health здравните услуги ще станат по-ефективни и безопасни, по-достъпни и качествени, особено за хората в отдалечени райони или са по-възрастни. Върху стойността на услугите ще се отрази намаляването на излишното повторение и дублиране на изследванията, както и по-добрите възможности за консултация с известни специалисти по време на диагностично-лечебния процес.

Резолюция на Асамблеята ще предвиди предприемането на мерки от страните-членки за превенция и контрол на рака и насочване на работата на СЗО в тази посока. Целта е да се намали разпространението и смъртността от болестта, да се подобри качеството на живот на раково болните и техните семейства. СЗО отчита, че онкологичните заболявания са сред най-често срещаните причини за смъртност в света. Всяка година се регистрират повече от 10 млн. нови случаи, а над 6 млн. души умират от рак. Злокачествените заболявания са причина за 20% от общата смъртност в индустриализираните страни. Предполага се, че до 2020 г. всяка година ще има 15 млн. нови случаи и 10 млн. болни ще умрат.

Участниците в сесията ще дискутират и приемат резолюция и по проблемите, свързани с превенцията, управлението и рехабилитацията на инвалидността. Около 600 млн. души по света са инвалиди, като броят на хората с увреждания все повече нараства. 80% от тях живеят в страни с нисък доход и нямат достъп до основни услуги, включително улеснения и рехабилитация. Здравната асамблея ще предложи на страните-членки да укрепят националните си програми, политики и стратегии за изпълнение на Стандартните правила на ООН за изравняване възможностите на хората с увреждания. Ще се насърчават дейности за намаляване влиянието на уврежданията и улесняване на достъпа до рехабилитационни услуги в първичната здравна помощ. На страните-членки ще се оказва подкрепа за изграждане на система за производство, разпространение и сервизно обслужване на помощни средства и приспособления. СЗО подкрепя съставянето на изчерпателна и цялостна концепция на ООН за насърчаване и защита правата и достойнствата на хората с увреждания.

По време на форума ще бъдат обсъдени проблемите на антивирусната резистентност като предизвикателство към глобалната здравна сигурност.Отчита се, че клинично неподходящите и икономически неефективната употреба на лекарства е много сериозен проблем в света. Над половината от всички лекарства са неподходящо предписани, разпространявани или продавани. Около половината от пациентите не успяват да ги вземат правилно, а около една трета от населението в света няма достъп до основни лекарства. Според експертите на СЗО се наблюдава и неподходящ избор и дозировка на антибиотици за бактериални инфекции, прекомерна употреба на инжекции вместо по-подходяща орална форма, самолечение.Последиците често са сериозни заболявания и смърт, особено при детските инфекции. Злоупотребата с антивирусни агенти и липсата на ефективни програми за инфекциозен контрол улесняват бързото и тревожно разпространение на антибактериалната резистентност по света, което прави лечението неефективно. Световната здравна асамблея ще приеме резолюция, която ще насочи страните да разработят последователен и цялостен подход за изпълнение на стратегия за контрол и ограничаване на антивирусната резистентност.

България работи за решаването на тези проблеми, като реализира приетата от правителството през февруари 2004 г. Национална програма за надзор и анализ на антибиотичната резистентност и антибиотичната политика. Тя е насочена към организирането и провеждането на национална политика за рационално приложение на антибиотиците и за създаването на национална система за надзор на антибиотичната резистентност.

На форума в Женева ще бъде разгледан и проблемът за кръвопреливането като важна част от здравеопазването и нуждата от справедлив достъп до безопасна кръв. Безопасността на кръвта е неразделна част от Плана на СЗО за разширяване на превенцията от ХИВ инфекции. Достъпът до безопасна кръв и кръвни продукти за всички пациенти, чието лечение зависи от кръвопреливането, ще се отрази върху намаляването на заболеваемостта и смъртността. С резолюция сесията ще обяви 14 юни за Световен ден на кръводаряването, насърчаващ доброволното и безвъзмездно кръводаряване.

Провежданата от Министерството на здравеопазването политика в областта на трансфузионната хематология е насочена към осигуряването на безопасни кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии. Кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти у нас са съобразени напълно с европейските стандарти. Съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането се осъществява строг трансфузионен надзор, който осигурява качеството и сигурността на преливането на кръв или кръвни съставки.

Сподели в: