Върни се горе

В понеделник, 29 март, от 14.30 часа министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие в град Гълъбово (Старозагорска област) новия Филиал за спешна медицинска помощ.

След откриването на филиала от 15.00 часа министър Богоев ще даде пресконференция.

Филиалът за спешна медицинска помощ в град Гълъбово към Центъра на спешна медицинска помощ – Стара Загора, се разкрива от 1 април. Заповедта за нето на министъра на здравеопазването Славчо Богоев е от 9 март.

По решение на ръководството на МЗ освен в Гълъбово нови филиали за спешна медицинска помощ се разкриват и в градовете Ракитово и Любимец. Новите структури ще осигурят по-качествена, своевременна и достъпна спешна медицинска помощ на хората от тези райони. Разкриването на филиала за спешна медицинска помощ в Гълъбово се налага предвид концентрирането на все по-голям брой хора, работещи в комплекса “Марица-изток”, както и от факта, че населението на община Гълъбово, нуждаещо се от спешна медицинска помощ, досега не е било обслужвано от филиала в Раднево, който е бил определен за това по Национална здравна карта.

Достъпността до спешната помощ на територията на цялата страна е един от съществуващите сега проблеми в системата, които трябва да бъдат решени с реализирането на разработвания от МЗ проект за промени в спешната медицинска помощ. Неговата цел е подобряване и оптимизиране на модела на спешната помощ у нас. Осигуряването на по-високо качество на медицинското обслужване при спешните състояния и навременността на оказването на помощта също са предмет на проекта за оптимизиране на системата. Сред проблемите, които предстоят да бъдат решени, е и финансирането на спешната медицинска помощ.

Сподели в: