Върни се горе

Министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев ще открие работна среща на тема «Европейската здравна политика и стратегия. Електронно здравеопазване в Европа - Предизвикателствата за България».

Форумът ще се проведе в понеделник, 13 декември, от 9.30 ч. в Гранд Хотел София. Сесиите на работната среща са открити за журналисти.

Конференцията се организира от Консорциум «Партньорство за обществено здраве» и е под патронажа на Европейската комисия и Парламентарната комисия по здравеопазване.

В работата на срещата ще участват д-р Бернард Меркел и д-р Валтер Баер от дирекция «Обществено здраве» на Европейската комисия, представители на ръководството на Министерството на здравеопазването, народни представители от Комисията по здравеопазване, директорът на НЗОК д-р Иван Букарев, представители на общините, съсловните организации на лекарите и стоматолозите, директори на болници, представители на фармацевтичната индустрия и частните здравноосигурителни фондове.

На форума ще бъдат представени последните политически документи и предложения за развитието на европейската здравна политика и стратегия и европейската лекарствена политика. Ще се обсъдят актуални въпроси, свързани с предизвикателствата пред страните кандидатки в здравния сектор в процеса на присъединяването към ЕС. Ще се разгледа и постигнатото в областта на електронното здравеопазване в Европейския съюз, в страните-членки и присъединяващите се страни.

В програмата на работната среща ще бъдат обсъдени темите «Програмата за обществено здраве 2003-2008 г.», «Здравна информация. Електронното здравеопазване», «Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването», «Проект Смарт карт за електронно здравеопазване», «Он-лайн здравеопазване», «Болнични информационни системи», «Програмата «Ориндж карт» - информационна технология за подобряване на достъпа до медицински услуги за хронично болни, непривилегировани пациенти», «Информационната система на НЗОК. Предизвикателствата в процеса на присъединяване».

Сподели в: