Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа договорите с фирмите, класирани на първо място в проведената открита процедура за доставка на лекарства за нуждите на страната през 2005 г., заплащани от републиканския бюджет за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Съгласно договорите и подадените от лечебните заведения заявки в МЗ ще бъде направено разпределение на количествата медикаменти. От началото на следващата седмица ще започне доставката на необходимите лекарства.

Обявената на 24 март открита процедура за доставка на скъпоструващи лекарства за нуждите на страната за 2005 г. бе за 165 лекарствени продукта за 12 заболявания. За тях бяха подадени 73 оферти. След извършената им оценка и класиране министър Богоев подписа 58 договора за доставка на лекарствата. В търга участваха 27 фирми-дистрибутори, които представляват над 50 фармацевтични производители.

Предвидените с проведената процедура количества лекарства са за 85 млн. лв., което представлява ръст от 25% спрямо 2004 г. За периода 2002–2005 г. доставките на лекарства по реда на Наредбата за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение са нараснали с около 70% в стойностно изражение.

За задоволяване на потребностите на пациентите през първото тримесечие на тази година МЗ проведе две допълнителни процедури, чрез които осигури допълнителни количества лекарства на обща стойност близо 10 млн. лв.

По реда на Наредбата МЗ осигурява скъпоструващи лекарства за тежки, хронични заболявания. По този начин държавата гарантира провеждането на съвременна и високоефективна терапия, като се защитава общественият интерес и най-ефективно се разходват средствата на данъкоплатците. Това са основно продукти за лечение на злокачествени заболявания; хипофизарен нанизъм и синдром на Търнър (соматотропен хормон); състояния след трансплантация на органи и тъкани (циклоспорин, микофенолик ацид); терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа (еритропоетин, железни препарати, аминокиселини); вродени коагулопатии (кръвосъсирващи фактори); муковицидоза; СПИН и други.

Сподели в: