Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев освободи директора на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) д-р Борислав Борисов от заеманата длъжност, считано от днес, 13 април 2004 г. Д-р Борисов е подал молба за освобождаване по лични причини.

От днес, 13 април 2004 г., за директор на Изпълнителната агенция по лекарствата министърът на здравеопазването Славчо Богоев назначи д-р Емил Христов, досегашен председател на Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет.

Министър Богоев изказва благодарност на д-р Борисов за успешната му работа по време на мандата за развитието на ИАЛ като регулаторен лекарствен орган, отговарящ на европейските изисквания в тази област.

Министър Богоев е убеден, че с високата си квалификация и компетентност в областта на клиничната фармакология и лекарствена регулация, и с опита, натрупан при разработването на позитивния лекарствен списък, д-р Емил Христов ще продължи да работи успешно за утвърждаването на ИАЛ като институция, участваща активно в реализирането на националната здравна политика и в евроинтеграционните процеси на страната ни.

Д-р Емил Христов е роден на 25 януари 1966 г. През 1993 г. е завършил Медицински университет – София. През 1999 г. придобива специалност “Вътрешни болести”, а през 2000 г. – специалност “Клинична фармакология и терапия”. Преминал е следдипломни специализации и курсове по ендоскопска диагностика (Гърция, 1996 г., Германия, 2001 г. и 2002 г.), по гастроентерология, по нефрология.

От 1994 г. до момента д-р Христов работи в Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология в Университетска болница “Св. Иван Рилски”, София.

От 1995 г. д-р Христов е преподавател, а от 2001 г. е старши асистент в Катедрата по вътрешни болести в Медицинския университет, София.

Има пет участия като изследовател в клинични проучвания за биоеквивалентност и/или бионаличност и едно участие като изследовател в клинично изпитване на лекарство ІІ фаза.

Д-р Христов е член на три научни дружества - по гастроентерология, по вътрешни болести, по клинична фармакология и терапия.

От септември 2002 г. той е член на Специализираната комисия за разрешаване провеждането на клинични изпитвания.

От май 2003 г. д-р Христов е председател на 13-членната Комисия по позитивния лекарствен съвет към Министерски съвет, която изработи първия у нас позитивен лекарствен списък. Той е нов регулаторен механизъм и инструмент за реализирането на националната лекарствена политика, като въвежда нова регулация, правила и ред в пазара на лекарства в полза на пациентите.

В следващите три месеца д-р Борислав Борисов ще бъде съветник на министър Славчо Богоев.

Сподели в: