Върни се горе

От днес, 21 март, до 23 март 2005 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев е на официално посещение в Армения.

По време на своето посещение министър Славчо Богоев ще се срещне с арменския си колега проф. Нораир Давидян, министър-председателя на Армения г-н Андраник Маргарян и ректора на Медицинския университет акад. Вилен Акопян.

В програмата са включени посещения в Националния институт по здравеопазване, медицински центрове и производствен център за лекарствени средства.

В рамките на срещите ще бъдат обсъдени теми, свързани с провеждането на здравните реформи в двете страни и новото здравно законодателство, съответстващо на правото на Европейския съюз. Министър Богоев ще направи предложение за съвместна работа в областта на общественото здравеопазване, борбата със социално значимите заболявания и тютюнопушенето, профилактиката на ХИВ/СПИН и сърдечно-съдовата хирургия. Ще бъде обсъден обмен на опит в областта на регистрацията на лекарствени средства и популяризирането на българските лекарства в Армения. Във връзка с професионалния интерес на арменския министър на здравеопазването проф. Давидян към хирургията на изгарянията ще бъде дискутирано сътрудничество между Клиниката по изгаряния в Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” и специализирани заведения в Армения. Предвижда се и обмяна на опит при обучението и следдипломната квалификация на висши и средни медицински кадри.

В разговорите ще бъдат обсъдени резултатите от двустранното сътрудничество досега и възможностите за неговото разширяване. През септември 2003 г. по време на официално посещение в България на делегация, водена от президента на Армения Роберт Кочарян, беше подписано споразумение за сътрудничество между двете страни в областта на здравеопазването. То се осъществява в областта на профилактиката на заразните и паразитни болести и държавния санитарен контрол, опазването на околната среда, лекарствената политика, първичната и специализирана медицинска помощ.

Двете страни се информират взаимно за научните медицински мероприятия с международно участие в своите страни, като си изпращат ежегодно плановете за конгреси, симпозиуми и конференции. Страните осъществяват обмен на специалисти или експертни групи за срок до 30 дни годишно. При внезапно възникнали животозастрашаващи състояния на гражданите на една от страните, законно пребиваващи до 90 дни на територията на другата страна, се оказва необходимата медицинска помощ. В България на гражданите на Армения се оказва необходимата медицинска помощ в рамките на медицинска застраховка.

Сподели в: