Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски прие подадените оставки от трима членове на Съвета на директорите на МБАЛСМ „Пирогов”.

Министър Гайдарски освобождава като членове на Съвета на директорите на „Пирогов” д-р Шери Таджер, ст.н.с. І ст., д-р Огнян Хаджийски, ст. н.с. І ст. и д-р Димитър Раденовски, ст.н.с. ІІ ст..

Министър Гайдарски назначава за членове на Съвета на директорите на „Пирогов” д-р Емил Таков, д. м. н., ст. н. с. І ст., началник на секция „Травматология” в „Пирогов”, д-р Владислав Христов, д. м. н., ст. н. с. ІІ ст., началник на ІІ-ра хирургична клиника в „Пирогов”, Весела Димитрова, директор на дирекция в Министерството на финансите.

Решението за промените е взето след заседание на ръководството на МЗ със Съвета на директорите на болницата.

На заседанието бяха обсъдени основните изводи и предложения от доклада на назначената от министър Гайдарски комисия, която извърши цялостен одит на лечебната дейност и финансовото състояние на „Пирогов”.

Въз основа на констатациите, изводите и препоръките в доклада, както и на проведеното обсъждане, министър Гайдарски разпореди до сряда, 27 юни, новият Съвет на директорите на „Пирогов” да представи в МЗ конкретни стъпки за преструктуриране на болницата.

Сподели в: