Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски покани на среща представители на стачния комитет на МБАЛСМ „Пирогов” по време на организираното от тях шествие днес, 21 юни, и прие връчената от тях декларация с исканията на протестиращите медици.

Пред излъчените от протестиращите представители и пред журналистите министър Гайдарски заяви категорично, че няма основание за провеждания протест, защото МЗ и представителите на синдикатите и клиниките в „Пирогов” са постигнали споразумение по всички поставени от тях въпроси на срещата, която се проведе в МЗ на 6 юни. МЗ потвърждава изразената още тогава позиция и работи за реализацията на исканията. Министър Гайдарски още веднъж подчерта, че промяната в статута на болницата и реално увеличение на възнагражденията на работещите в нея може да се осъществи само след преструктуриране на лечебното заведение и оптимизиране на неговата дейност.

Проф. Гайдарски заяви пред всички присъстващи, че „Пирогов” е болницата, която е получила най-голям размер допълнителна финансова субсидия от МЗ - 50 млн. лв. за последните две години. Никое предишно ръководство на министерството и на болницата не е направило толкова за нейното развитие, каза той. Изплатените от МЗ средства са за извършена дейност, за закупуване на нова апаратура, за ремонти и за покриване на натрупани просрочени задължения. Министър Гайдарски отново потвърди ангажимента на МЗ за закупуване на оборудване на операционните в „Пирогов”, както бе съобщено на синдикалните представители на срещата на 6 юни. Средствата за капиталови разходи за болницата за тази година са осигурени с бюджета на МЗ и ще бъдат предоставени след отпускането им от Министерството на финансите.

Конкретни предложения и мерки за промени в болницата с цел подобряване на нейната работа ще бъдат обсъдени въз основа на докла на комисията, която извърши проверка на „Пирогов”. Разпореденият от министър Гайдарски цялостен одит на лечебната дейност и финансовото състояние на „Пирогов” завърши днес. Целта е да се направи пълен анализ на фактическото състояние на болницата и възможностите за подобряване на нейната ефективност. Проверката започна на 11 юни и съгласно заповедта на министър Гайдарски бе със срок 10 дни, т.е. до 21 юни (днес).

Направеният в доклада анализ и изводи, както и предложенията за промени в дейността на болницата и нейното управление ще бъдат обсъдени през следващата седмица от ръководството на МЗ, след което ще бъдат представи и в Министерски съвет, съобщи министър Гайдарски. С резултатите и предложенията ще бъдат запознати и представителите на „Пирогов”, както и обществеността.

Едновременно с този анализ МЗ изготвя анализ на системата за спешна медицинска помощ в София и мястото на „Пирогов” в нея. От началото на 2007 г. до 20 юни в „Пирогов” са хоспитализирани 4524 пациенти от общо 16 460 за столицата. Само през последния месец в болницата са хоспитализирани 530 души от общо 1772. Университетската болница „Св. Анна” е поела съответно 1670 спешни случаи от началото на годината, при 190 само за юни, МБАЛ „Царица Йоанна” съответно 2016 и 205 пациенти, Националната кардиологична болница – 1458 и 149, Военно-медицинска академия – 1455 и 148, Първа МБАЛ - 958 и 116, и други.

Във връзка с появили се твърдения, Министерството на здравеопазването заявява, че не е издавало нито писмена, нито устна разпоредба към Центъра за спешна медицинска помощ, София за пренасочване на пациенти, нуждаещи се от спешна хоспитализация, към други лечебни заведения в града без „Пирогов”.

По време на шествието и митинга свои искания към МЗ представиха и работещи в детски градини и ясли в София, чието финансиране, възнаграждения и условия на работа не са от компетенциите на МЗ.

Сподели в: