Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски заминава за участие в Европейския здравен форум, който се провежда от 4 до 7 октомври в Бад Хофгащайн (Австрия). Мотото на тазгодишното девето издание на форума е “Здраве без граници”. Презентация на форума ще изнесе заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.

Европейският здравен форум Гащайн е един от водещите форуми за европейска здравна политика. Негови организатори са Международният форум Гащайн, Федералното министерство на здравето и жените на Австрия, Австрийската радиотелевизионна компания, с подкрепата на Европейската Комисия, Европейската обсерватория за здравни системи и политики, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световна банка, Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация. Форумът се подкрепя също от граждански общества, неправителствени организации, медицински университети. През 2005 г. в него са участвали над 600 делегати от 60 държави.Целта на Европейския здравен форум Гащайн е провеждане на дискусии на високо ниво с водещи специалисти в европейската политика за здраве. Форумът осигурява възможности за обмяна на опит и мнения по важни за страните въпроси. В него участват вземащи решения ръководители и експерти на национално, европейско и международно ниво - представители на политиката и администрацията, бизнеса и икономиката, науката и академичните среди, структури на гражданското общество.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски бе поканен за участие в Деветия Европейския здравен форум от министъра на здравето и жените на Австрия г-жа Мария Раух Калат и от президента на Международния форум Гащайн проф. Гюнтер Лайнер.

Основни теми на пленарните заседания на Деветия Европейски здравен форум са здраве без граници и миграция на здравни специалисти. В рамките на срещата ще се проведат 5 паралелни форума – нововъведения в здравната политика в разширена Европа; подобряване на инфраструктурата на здравеопазването; оценка на здравните технологии; европейското бъдеще на здравеопазването; да посрещнем заплахата от модерни пандемии.

По време на форума ще се състоят и 10 семинара, на които ще бъдат разгледани актуални теми на общата европейска политика – здравната политика на ЕС (организиран от Европейската комисия), програмата на немското председателство на ЕС през първото полугодие на 2007 г. (организиран от Федералното министерство на здравето на Германия), приносът на “Здраве във всички политики” за здраве и благополучие в Европа (организиран от Министерството на здравето и социалните грижи на Финландия, която председателства ЕС през второто полугодие на 2006 г.).

Сподели в: