Върни се горе

В петък, 24 февруари, от 9.30 часа започва Национална консенсусна среща по проблемите на ХИВ/СПИН. На нея ще бъде представен Националният доклад за изпълнение на Декларацията за ангажираност, приета на Специална сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на ХИВ/СПИН, през 2001 г. Тази декларация е подписана от 189 държави, включително и от България.

Форумът ще бъде открит от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който е и заместник-председател на Националния комитет по профилактика на СПИН и полово-предавани болести към Министерски съвет.

Срещата ще се проведе в хотел „Хилтън”.

Целта на Националната консенсусна среща е да се постигне консенсус и да се приеме Националният доклад за изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Декларацията за ангажираност, приета на Специална сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на ХИВ/СПИН през 2001 г.

На срещата ще бъде направен преглед на постиженията на България в осъществяването на единен национален отговор за недопускане на епидемия, доказателство за които е все още ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН. След този анализ ще бъдат определени и желаните национални резултати до 2010 г., като ще се разработи „пътна карта” за осигуряване на универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа у нас до 2010 г.

Ангажиментите на България в контекста на Декларацията за ангажираност ще бъдат представени от министър Радослав Гайдарски. Постоянният координатор на ООН за България Нийл Буне ще представи концепцията за универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа за ХИВ/СПИН до 2010 г. Националният доклад за изпълнение на Декларацията за ангажираност е тема на презентацията на д-р Тонка Върлева, директор на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

През март тази година в Букурещ ще се проведе Регионална консултация за страните от Югоизточна Европа, на който ще бъде представени приоритетните аспекти по проблемите на ХИВ/С/ПИН за България и страните от региона.

Приносът на отделните страни и региони ще бъде обобщен в доклад, който ще бъде разгледан на Срещата на високо равнище на Генералната асамблея на ООН в края на май 2006 г. На нея ще се даде оценка на напредъка по отношение на постигането на целите, поставени в Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН.

Сподели в: