Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски издаде заповеди, с които извърши промени в съветите на директорите на три лечебни заведения за болнична помощ със 100% държавно участие. Промените са извършени от министъра на здравеопазването в качеството му на принципал на тези болници, въз основа на разпоредбите на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

Освободени са членовете на съветите на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Света Екатерина», София, на Специализираната болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, София и на Университетската многопрофилна болница за активно лечение «Свети Георги» в Пловдив.

При освобождаването си членовете на съветите на директорите не са освободени от отговорност.

Със заповеди министър Гайдарски определи новите членове на съветите на директорите на трите болници.

Представители на държавата (от МЗ) в тях са:
В УМБАЛ «Света Екатерина» - доц. д-р Красимир Гигов (главен секретар на Министерството на здравеопазването).
В Специализираната болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - доц. д-р Жасмина Мирчева (началник на кабинета на министъра на здравеопазването).
В УМБАЛ «Свети Георги» - д-р Валери Цеков (заместник-министър на здравеопазването).

Новите състави на съветите на директорите на трите болници са в процес на съдебна регистрация. Новите бордове трябва да изберат изпълняващ длъжността изпълнителен директор на болницата до провеждането на конкурс. Министерството на здравеопазването обяви конкурси за тези длъжности.

Новите бордове трябва да разработят оздравителни програми на болниците за намаляване на задлъжнялостта им, за стабилизацията и развитието им.
Представителите на държавата в съветите на директорите ще внасят възнаграждението си (в размер на 2 минимални заплати) по сметките на Център „Фонд за лечение на деца».

Сподели в: