Върни се горе

„Откриването на новото звено „Централно снабдяване със стерилни материали” издига качеството на медицинските стандарти и ни доближава до голямата цел – повишаване качеството на здравните услуги” – заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев на тържественото откриване в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Той изтъкна, че публичният ресурс трябва да бъде насочван там, където се постигат най-добри резултати и ИСУЛ е пример в това отношение. Д-р Желев информира за предстоящото стартиране на проекти за обновяване на два сектора за лечетерапия – в ИСУЛ и в Националната онкологична болница-София, което ще създаде съвременни условия за успешно лечение на редица социално-значими заболявания. За тази цел Министерството ще инвестира 6 милиона лева.

Новата стерилизационна в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” отговаря на модерните изисквания за обработка на вече използвани инструменти и части от медицински изделия. С откриването й България се нарежда сред първите страни в ЕС, които въвеждат този стандарт, заяви изпълнителният директор на болницата доц. Бойко Коруков. Преминалите през обработката инструменти имат чистотата на още неупотребяваните. Стойността на новата стерилизационна надхвърля 1 млн. лв., които са осигурени от Министерство на здравеопазването.

Модерното стерилизационно звено е от изключително значение за предоставянето на качествени медицински услуги при хирургични интервенции. Разкриването на ново поколение стерилизационна ще има пряко отражение върху качеството на работата в цялата болница. Новото звено позволява кодиране на всеки набор от инструменти със специален баркод, електронно проследяване на пътя му и отбелязване на баркода върху историята на заболяването при хирургическите интервенции.

Разкритата стерилизационна ще задоволява нуждите на спешното отделение в болницата, на клиниките и отделенията с общо 541 легла и ще осигурява стерилни материали за 23 операционни маси. Стерилизационната има резервен капацитет и възможност за поемане на външни поръчки за стерилизация. Електронното проследяване дава възможност във всеки момент да се знае кой инструмент къде се намира и колко време остава до неговата окончателна стерилизация. Съвременните стерилизационни линии понижават разходите в здравеопазването поради понижения риск от следоперативна вътрешно-болнична инфекция и удължения живот на инструментите, които се повреждат при досега използваните технологии за стерилизация.
Сподели в: