Върни се горе

На основание чл. 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев нарежда свикване на Отчетно-изборен Събор на БЛС на 9, 10 и 11 януари 2009 г. при следния дневен ред:

• Избор на председател, секретар, преброители и органите, необходими за провеждането на Събора
• Отчет на дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на БЛС
• Избор на нови ръководни органи на БЛС – УС, Контролна комисия и Комисия по професионална етика
• Разни
 
Съборът ще се проведе в Киносалона на ВМА, гр. София.

Регистрацията на делегатите на Събора ще се проведе от 16 до 18 ч на 9 януари и от 8,30 до 10 ч. на 10 януари.

Начало на Събора – 10,30 ч. на 10 януари 2009 г.

Организацията на провеждането на Събора на БЛС е възложена на д-р Методи Маджаров, председател на УС на Столичната лекарска колегия.

Сподели в: