Върни се горе

Проверката, която министър Желев направи в Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” е по повод усвояването на средствата, отпуснати от Министерство на здравеопазването за ремонтни дейности.

С осигурените средства е извършен основен ремонт на Централната реанимационна на болницата. Освен отпуснатите от Министерство на здравеопазването 8 млн. лв. за развитие на други направления, общата стойност на инвестицията за ремонта на Реанимационната възлиза на 2,63 млн. лв.

"Това е една от клиниките, които са най-натоварени и най-нужни. Всъщност "Пирогов" е болницата, която интензивно оказва спешна помощ и най-тежките случаи са тук", заяви министър Желев по време на посещението.

„Направено е много. Ще им помогнем да довършат Централната реанимация, за да знаят пациентите, че са в добри ръце и в добри условия”, подчерта министърът.

Ремонтните дейности ще продължат няколко месеца. Вече са проведени и тръжните процедури за доставка на апаратура. Целта е да се подобри качеството на обслужване и достъпът до медицинска помощ на гражданите.

По време на посещението на министър Желев в „Пирогов” ръководителят на Централна реанимация проф. Милан Миланов изтъкна, че след завършването на ремонта това отделение ще стане най-модерното в България, с най-съвременна апаратура и в болницата ще започне да функционира първият интензивен травма-център в страната.

Сподели в: