Върни се горе

Основна тема на срещата между министър Желев и посланика на Кралство Белгия беше Споразумението за сътрудничество в областта на здравеопазването между България и Белгия. Обща беше оценката, че то е добра база за развитие на двустранните отношения в областта на здравеопазването. Министър Евгений Желев подчерта, че България е особено заинтересована от развитие на контактите в сферата на болничния мениджмънт и контрола на качеството на здравните услуги. Конкретните параметри на сътрудничеството през 2009 г. ще бъдат уточнени по време на посещението на белгийски експерти в началото на следващата година. 

Освен на междудържавно ниво сътрудничеството между двете страни се развива и на ниво здравни заведения, беше констатирано на срещата. Като конкретен пример в това отношение бяха посочени установените добри контакти между МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово и O.L.V. Clinic, гр. Аалст. Български медицински сестри ще преминат обучение в Белгия, а белгийски хирург ще пристигне у нас за обмяна на опит в клиничната дейност. Предстои стартирането на съвместен проект за изграждането на лаборатория за катетри. Министър Евгений  Желев пое ангажимент Министерството на здравеопазването да издаде необходимия лиценз за стартирането на проекта.

Сподели в: