Върни се горе

В понеделник (27 октомври) във Варна се открива Втора национална среща на работещите в органите на медицинската експертиза. В срещата ще участва министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Сдружението на лекарите от медицинската експертиза на работоспособността (СЛМЕРБ) е учредено на 24 март 2007 г. и има съдебна регистрация от 19 юли 2007 г.

По устав в него могат да членуват всички лекари, работещи в органите на медицинската експертиза.

В момента в него членуват 150 лекари.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани на срещата, са свързани с мястото на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) в системата на здравеопазването. Ще се обсъдят, както въпросите относно финансирането на ТЕЛК, така и промените в законодателната система, касаещи органите на медицинската експертиза.

Сега Териториалните експертни лекарски комисии нямат единно административно ръководство. Те са структурни звена на Многопрофилните болници за активно лечение.

Сдружението има предложение и за единно финансиране на всички ТЕЛК в страната, както и за промяна на някои от нормативните документи.

Въпросите, свързани с усъвършенстване дейността на органите на медицинската експертиза на работоспособността, са били не веднъж обект на задълбочено обсъждане и в Министерство на здравеопазването и в Националния съвет по медицинска експертиза към Министерски съвет.

Сподели в: