Върни се горе

В сряда, 17 декември 2003 г., от 11.00 часа , в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе редовната пресконференция на ведомството.

Пресконференцията е на тема:

Наредбите на Министерството на здравеопазването за достъпа на здравноосигурените лица, за профилактичните прегледи и диспансеризацията, за основния пакет услуги, гарантиран от бюджета на НЗОК – действени принципи на националната здравна политика през 2004 година.

В пресконференцията ще участват:

Г-н Славчо Богоев , министър на здравеопазването

Доц. Стоян Александров, директор на дирекция “Диагностична и лечебна дейност”

Г-н Стоян Стоянов , директор на дирекция “Управление на финансовите ресурси”

Сподели в: