Върни се горе

До края на годината предстои да се подпише двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация.

Текстовете на споразумението са една от темите, които ще бъдат обсъждани от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и регионалният директор на СЗО д-р Марк Данзон по време на посещението на министър Славчо Богоев на 16 и 17 ноември (неделя и понеделник) в регионалния офис на Световната здравна организация в Копенхаген. Поканата за посещението бе отправена от регионалния директор д-р Данзон.

Министър Богоев ще се запознае със структурата на регионалния офис на СЗО и ще се срещне с директорите на пет дивизии на Европейското регионално бюро.

По време на посещението си българският министър на здравеопазването ще бъде обявен за “гост на месеца” на СЗО.

Пред служителите от регионалния офис той ще изнесе и 30-минутна презентация на тема “Реформа на болничната помощ в България”. В нея министър Богоев посочва някои от основните резултати от провежданата досега реформа в болничния сектор. Увеличава се използваемостта на болничните легла - от 66% през 2001 г., тя е 75% през 2002 г. и 79% през първото полугодие на 2003 г. (по-ниски – 72%, са стойностите на този показател в общинските болници). В същото време намалява средният брой на болничните легла в университетските болници, националните центрове и многопрофилните болници за активно лечение – от 24 687 през 2001 г. на 20 523 през първото полугодие на тази година. Тази тенденция е по-слабо изразена в общинските болници. Продължава тенденцията за нарастване на относителния дял на финансиране на лечебните заведения от НЗОК. Към 30 юни 2003 г. относителният дял на общите приходи от касата спрямо субсидията по договор от МС е 22%. До 1 октомври 2003 г. са акредитирани 248 болници, от тях 15 за втори път.

Сред приоритетите и проектите за продължаване на реформирането на здравната система у нас през 2004 г., които министър Богоев посочва в своя доклад пред експертите на СЗО, са създаването на конкретни модели за преструктуриране на болничната помощ на базата на анализ на здравните потребности на населението; преструктурирането й на базата на анализ на състоянието и използваемостта на здравните ресурси по региони; подготовка на системата за въвеждане на заплащане по диагностично-свързани групи; въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските услуги и за оценка на отговорността на изпълнителите и други.

Сред задачите, които си поставя екипът на МЗ за 2004 г., е и преструктурирането на болничния сектор да се извърши успоредно с максималното използване и разширяване на обхвата на извънболничната медицинска помощ чрез организиране на структури за еднодневна хирургия и въвеждане на различни форми на домашно обслужване на пациентите. Ще се въведат и нови форми на общинско здравеопазване на принципа на дневни центрове за медицински грижи за хронично болни, деца и възрастни хора с увреждания, психично болни, центрове за палеативни грижи, сестрински служби за осигуряване на различни форми на грижи по домовете.

Българската страна отдава голямо значение на дейността на Европейския регионален комитет като допълнителна външна оценка на влиянието и приноса на СЗО към процеса на реформиране на здравните системи в стпраните-членки на организацията. България участва в реализирането на регионалната политика “Здраве за всички”, чието актуализиране бе обсъждано през септември, на 53-ата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО, а така също и на стратегията на регионалния комитет “Услуги, съответстващи на новите нужди”.

Сподели в: