Върни се горе

Нямаме друга алтернатива, освен да преустроим нашето здравеопазване, за да бъде то по-ефективно, заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски по време на пресконференция днес, 23 март. Преструктурирането на здравната система е едно от условията за нейната финансова стабилизация, за подобряване на качеството на медицинското обслужване и достъпа на хората до медицинска помощ.

Проблемите в здравеопазването са много, тъй като парите по принцип не достигат. Голямата задлъжнялост на отделни болнични и здравни заведения през миналата година доведоха здравеопазването почти до колапс, коментира министърът.

В края на 2005 г. Министерството на здравеопазването успя да погаси просрочени 86 млн. лв. при общо 220 млн. дълг на болниците в страната, напомни той. Покрити са 70% от просрочените задължения на държавните болници и 60% на тези с държавно и общинско участие, но остават още 150 млн. лв. дълг. От тази ситуация може да се излезе с допълнително финансиране и преструктуриране на системата, убеден е министър Гайдарски.

В момента с големите кредитори на лечебните заведения се водят разговори за разсрочване на задълженията им поне до една година. Постигната е договореност специална комисия, ръководена от заместник-министрите на здравеопазването д-р Емил Райнов и на финансите Кирил Ананиев да преговарят с фирмите-доставчици. Комисията трябва до края на март да предложи схема и варианти за разсрочване на плащанията. Министър Гайдарски уточни, че преговорите няма да са лесни, но ако не се разсрочат плащанията някои болници могат да стигнат до фалит. Той обаче категорично заяви, че няма да има фалити на болници , тъй като резултатите от работата им през първите два месеца на годината показват тенденция за финансова стабилизация и подобряване на състоянието им.

За двата месеца от началото на 2006 г. общите приходи на държавните и общинските болници са 114 млн. лв., а общите разходи за двата месеца са 129 млн. лв. За сравнение, за същия период (януари-февруари) през 2005 г. приходите са били 98 млн. лв., а разходите - 132 млн. лв., подчерта проф. Гайдарски. Т.е. за първите два месеца на 2006 г. приходите са се увеличили с 16%, а разходите са намалели с 3% в сравнение с показателите за този период на 2005 г . Налице е тенденция за намаляване на превишението на разходите над приходите, като през настоящата година финансовият резултат е подобрен с 19 млн. лв., отбеляза министър Гайдарски.

Средната месечна работна заплата общо за всички болници (на базата на начислените средства за февруари, които ще се платят през март) е 363 лв. – само със 17 лв. по-малко отколкото през 2005 г. Този показател за университетските болници за 2006 г. е 420 лв. – с 39 лв. по-малко от миналата година, като намаление с повече от 5% има само в 7 от тях. В същото време в 11 болници има увеличение на средната брутна заплата спрямо миналата година.

Броят на преминалите болни за двата месеца на 2006 г. е 207557 души, като в сравнение с двата месеца на 2005 г. са намалели с 2116 болни, или само с 1%. Така министър Гайдарски обори появилите се по-рано информации за драстично намаление на приетите в болниците пациенти.

Общите задължения на всички държавни и общински болници към 28 февруари тази година са 167 млн. лв., в т. ч. просрочените – 81 млн. лв., като няма съществено изменение на задлъжнялостта в сравнение с края на 2005 г., посочи министър Гайдарски. Само за държавните болници общите задължения са 130 млн., при просрочени 64 млн. лв., а на общинските съответно – 37 млн. лв. при просрочени 17. Министър Гайдарски подчерта, че през тази година също се формират дългове, но те са много по-малки в сравнение в 2005 г. и са в рамките на възможното да бъдат покрити през следващите месеци. Той коментира, че по-обективна представа за финансовото състояние на болниците, включително равнището на разходите, задълженията и възнагражденията на персонала може да се направи след приключване на първото тримесечие, но формираните досега тенденции, независимо от радикалната промяна на подхода на финансиране, не дават основание за тревога.

Необходимо е болничната система да се преструктурира, да се премахнат неефективните звена и намалят нецелесъобразните разходи , това е един от изводите за решаване на проблемите в здравеопазването, убеден е проф. Гайдарски. Той подчерта, че ръководствата на отделните болници трябва сами да преценят как и с какъв екип да работят, какви дейности да развиват, какви отделения ще обособяват. Министерството на здравеопазването ще подпомага онези лечебни заведения, които са решили реално да извършат преструктуриране съобразно реалните здравни потребности на хората от региона. Преустройството е част от общата стратегия за преструктуриране на болничната система. То е свързано с модернизиране на базата, с подобряване качеството на работа, с намаляването на излишните разходи, обобщи министърът.

Като пилотен модел в тази насока МЗ стартира проекти за преструктуриране на болничната помощ. Те се реализират по линия на заемно споразумение със Световната банка. Общият размер на сумата за преструктуриране на болничната мрежа в две от 4-те определени пилотни области (Стара Загора, Габрово, Ловеч, Разград) е 2 млн. лв. Проектите са съобразени с изводите от проучвателния доклад и предложенията на областните съвети по здравеопазване, обсъждани са с представители на местната власт и здравните структури.

Ще се реализира пилотен проект за изграждане на спешно приемно отделение в МБАЛ Раднево. Сред планираните дейности е извършване на основен ремонт на един етаж от болницата за създаване на операционна и шокова зала и окомплектоване на отделението с необходимото оборудване. В МБАЛ Чирпан ще се изгради регионален център по хемодиализа. В Разград ще се обнови напълно инфекциозното отделение, като се закриват тези в Кубрат и Исперих. Обновява се и отделението по хирургия. То ще приема пациенти от целия регион, а в общинските болници ще се организира цялостно 24-часово дежурство за специализирана хирургична помощ и за малки интервенции. Ще се преструктурира и АГ-помощта, като в МБАЛ Разград ще се концентрират гинекологичните операции, а в общинските болници остават само ражданията. Създава се и отделение за долекуване и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологичните заболявания с около 20 легла.

Преустройство ще направят и в болницата в Радунци с амбициозен проект за долекуване на болните от туберкулоза от цяла Югоизточна България. В момента тя разполага с 120 легла при капацитет за 650.

Спешната помощ трябва бъде трансформирана и преустроена, заяви министърът на здравеопазването. През тази година за първи път от шест години насам МЗ ще закупи 120 санитарни автомобила за нуждите на националната система за спешна медицинска помощ.

Министър Гайдарски съобщи и че около 16-20 млн. лв. ще изразходва МЗ за закупуване на нова апаратура за болниците.

За първи път тази година Министерството на здравеопазването изцяло ще изплаща на болничните заведения парите, които изразходват за трансплантация. Проф. Гайдарски е категоричен, че за развитието на трансплантацията народните представители трябва да пререшат казуса с предварителното съгласие за донорството, защото той не действа. До този момент само близо 700 човека са заявили съгласие за това.

За преструктурирането на нашето здравеопазване, за инвестиране в изграждането на модерна медицинска база има големи възможности по линия на структурните фондове на Европейския съюз, съобщи заместник-министър д-р Валери Цеков, който присъства на срещата на Европейската комисия в Брюксел през тази седмица. Той обясни, че по линия на конвергенцията ще се финансират проекти в здравеопазването, които отговарят на основните цели, заложени в Стратегията за развитие на ЕС. Секторът “Здравеопазване” има приоритетно място в плановете за развитие на ЕС и в него ще бъдат насочвани все повече финансови средства. Нашата страна трябва да се включи в различните оперативни програми, за да можем да развиваме отделни елементи от здравеопазването. Най-важното е обаче да всички те да показват обща политика и насока за развитие на нашето здравеопазване, обобщи д-р Валери Цеков.

Сподели в: