Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски информира министри на здравеопазването на страни-членки на Европейския съюз за готовността на страната ни за грипна пандемия и за предприетите от правителството на България действия. Това стана по време на проведените от него многобройни двустранни срещи с министри от ЕС в рамките на двудневната неформална среща на министрите на здравеопазването от ЕС в близост до Лондон.

В разговорите си министър Гайдарски представи опита на България в борбата с епидемии. Той запозна министрите от европейските държави със ситуацията у нас във връзка с епидемичната обстановка от птичи грип в съседни на България страни. Министър Гайдарски съобщи мерките, взети от ветеринаромедицинските служби и здравната система за превенция на птичия грип и за минимализиране на евентуални щети при разпространението му, като посочи, че са предприети всички необходими действия с цел да не се допусне разпространението на вируса на територията на страната.

Министър Гайдарски информира представителите на ЕС за дейността на Националния кризисен щаб, сформиран със заповед на министър-председателя като оперативен орган за надзор на птичия грип. Той представи пред колегите си и основните моменти от разработения Национален пандемичен план. Създаването му е получило висока оценка, тъй като доказва ангажираността на страната ни, факта, че България е отговорила на повика на международната общност и съвременните предизвикателства и заедно със страните от ЕС е подготвила план за борбата с грипна пандемия с ясно разписани мерки и етапи.

В проведените срещи между министър Гайдарски и негови колеги високо признание получи активната роля на България и предприетите от правителството адекватни действия за подготовка на страната за грипна пандемия.

Готовността на страните за евентуална грипна пандемия бе основната тема на първия ден от неформалната среща на министрите на здравеопазването от ЕС. На посветената на тези проблеми сесия е направена проверка на състоянието на готовността на страните от ЕС за грипна пандемия и са обсъдени съвместните действия на правителствата в отговор на потенциалните рискове.

На срещата от Световната здравна организация официално са потвърдили, че в Европа няма повишение на нивото на риск от пандемичен грип, но са подчертали, че трябва да остане високо нивото на бдителност и надзор.

Министрите на здравеопазването отчитат опасността от възможността за разпространение на птичия грип, но в същото време смятат, че опасността за хората от заразяване е малка.

Отбелязано е, че всички министри на здравеопазването от Европа са много сериозно ангажирани с проблемите на птичия грип поради обществената чувствителност и натиска, оказван от гражданите и особено от медиите.

Специално е посочено, че обществото трябва да бъде по-добре информирано, като му се предоставя вярна информация и да се прави точно разграничение между трите понятия – птичи грип, сезонен грип и пандемия от грип. Отчетено е, че на този етап поради непрецизно поднасяне на информацията не се прави разлика между тези понятия, което увеличава напрежението сред обществото.

Министрите на здравеопазването са наблегнали на необходимостта да се подобри координацията и обмяната на информация на ниво ЕС, между страните от ЕС, като и между тях и Световната здравна организация, за решаване на проблемите по подготовката на страните за грипна пандемия.

Сподели в: