Върни се горе

На 7 и 8 октомври Министерството на здравеопазването във взаимодействие с Министерството на вътрешните работи, Министерството на извънредните ситуации, Националната следствена служба и Националният медицински координационен център участва в съвместно учение на Европейската общност под егидата на Европейската комисия – DG – SANCO и Health Protection Agency – Aeolus.

Целта на учението бе отработване на взаимодействието на отговорните институции в България и Общността при заплаха за здравето на населението в случаи на терористични актове чрез разпространяване на епидемии посредством заразени храни и други продукти.

Оценката на експертите, участвали в учението, ще бъде дадена на конференция на Европейската комисия през месец декември.

Сподели в: