Върни се горе

Министерството на здравеопазването и негови структури – Центърът за спешна медицинска помощ и болници, ще вземат участие в съвместно учение заедно с органите на Министерството на вътрешните работи, което ще се проведе днес, 29 април 2004 г., от 23.30 ч., в района на метростанция “Константин Величков”.

Целта на учението е да се провери координацията и взаимодействието между държавните институции при възникване на кризисна ситуация в резултат на евентуален терористичен акт. При провеждането на учението ще се провери координацията и ефективността на действията на екипите на спешната медицинска помощ и готовността на болниците да поемат пострадалите и да им окажат необходимата медицинска и психологическа помощ.

Министерството на здравеопазването осъществява координацията между лечебните заведения и центровете за спешна медицинска помощ за медицинското осигуряване на пострадалите при евентуален терористичен акт. В министерството е създадена необходимата организация за действия в кризисна ситуация и е изградена схема за своевременно оповестяване, взаимодействие и реагиране на лечебните структури. Действащата в МЗ Комисия за координация на дейностите по медицинското осигуряване на населението при евентуални терористични актове, бедствия и аварии поддържа постоянна връзка с Държавната агенция “Гражданска защита”, МВР, центровете за спешна медицинска помощ и центровете по трансфузионна хематология, Военномедицинска академия, лечебните заведения за болнична помощ на централно подчинение на МЗ, районните центрове по здравеопазване. Цялостната работа на системата на МЗ за действия при евентуални терористични актове и за осигуряване на медицинското обслужване на населението се ръководи от специално създаден Комитет, чийто председател е министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

В системата на Министерството на здравеопазването е създадена необходимата организация за участие в учението. В задачите, които МЗ и ръководените от него звена на спешна медицинска помощ и болниците, ще изпълнят по време на учението са включени оказване на животоспасяващи мероприятия на мястото на инцидента, насочване и евакуиране на пострадалите към съответните лечебни заведения, приемане и оказване на необходимата специализирана медицинска помощ в болниците.По време на учението ще се демонстрира подсигуряването на “зелена улица” за движение на линейките на “Спешна помощ”.

Готовност за действия при евентуални терористични актове имат всички болници, като в Министерството на здравеопазването са утвърдени планове за тяхната реакция в зависимост от нанесените поражения. В провежданото учение ще участват Многопрофилната болница “Пирогов”, ВМА и Медицински институт на МВР. При възникване на по-голям брой поразени те ще бъдат насочени към болниците “Александровска”, “Царица Йоанна” и “Света Анна”. Готовност за приемане на пострадали имат и други лечебни заведения на територията на София.

Евакуацията на поразените ще се извършва със специализиран медицински транспорт на центровете за спешна медицинска помощ в София, ВМА и МИ на МВР.

В болниците, където ще бъдат приети пострадалите, ще бъдат разкрити телефони за връзка и информация на близките и семействата им.

В учението ще се провери и готовността за своевременна и адекватна реакция на Центровете по хематология и трансфузиология. Предвижда се при необходимост да бъдат разкрити четири пункта за кръводаряване – в Националния център по хематология и трансфузиология на ул. “Братя Миладинови” 112, във ВМА, “Света Анна” и 17-о ДКЦ. Апел към гражданите за даряване на необходимото количество кръв ще бъде отправен по електронните медии.

Министерството на здравеопазването ще информира за предприетите действия по медицинското осигуряване на пострадалите и за тяхното състояние, както и за действията на екипите на спешната помощ и болниците във временния пресцентър, който ще бъде разкрит на мястото на инцидента.

Сподели в: