Върни се горе

В сряда, 5 октомври, от 11.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция на тема:

Психично здраве и психично-здравна политика в България. 10 октомври – Световен ден на психичното здраве.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Матей Матеев, заместник-министър на здравеопазването
Доц. Тома Томов, национален консултант по психиатрия
Д-р Христо Хинков, експерт в Националния център по опазване на общественото здраве, национален координатор на проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа” в рамките на Пакта за стабилност
Д-р Михаил Околийски, експерт в Националния център по опазване на общественото здраве, регионален координатор на Проекта за информационни системи за психично здраве в Югоизточна Европа в рамките на Пакта за стабилност.
Д-р Тимо Туори, Финландия, постоянен съветник по изпълнение на туининг проекта по програма ФАР “Подпомагане прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността”.

Сподели в: