Върни се горе

По време на възникналата бедствена ситуация в много области на страната, причинена от силния снеговалеж, Министерството на здравеопазването създаде необходимата организация за оказване на медицинска помощ на място и транспортиране на всички болни, нуждаещи се от лечение в болници. Това показват обобщените в МЗ данни от регионалните центрове по здравеопазване в засегнатите райони.

Министерство на здравеопазването съвместно с другите държавни институции, ангажирани в отстраняването на последствията от възникналата извънредна ситуация (Министерство на отбраната, Държавна агенция “Гражданска защита” и др.) създаде организация за насочване на нуждаещите се пациенти към съответните лечебни заведения за приемане и осигуряване на специализирана медицинска помощ.

От началото на обявената бедствена ситуация на 245 болни е оказана медицинска помощ и транспорт до лечебни заведения.

163 пациенти на хемодиализа от Силистренска, Варненска и Добричка област са транспортирани до съответните болници. В резултат на съвместните усилия на институциите са разчистени пътищата за извеждане от тежката ситуация на болна жена, нуждаеща се от хемодиализа от община Свиленград.

На 48 родилки е оказана необходимата спешна помощ. С помощта на военна техника е транспортирана бременна жена със започнало раждане до болницата в гр. Царево.

Медицинските екипи са помогнали на34 деца, 24 от тях са настанени в болнични лечебни заведения.

Благодарение на спешната намеса и използване на санитарната авиация са спасени и транспортирани до Многопрофилната болница за активно лечение в Бургас родилка и 10-месечно дете с комбиниран сърдечен порок в декомпенсирано състояние от с. Руен, Бургаска област.

Действията на ангажираните институции през последните дни в резултат на възникналото природно бедствие в източните райони на България показа готовността за реакция и взаимодействие между министерствата и другите ведомства за създаване на добра организация по медицинското осигуряване на населението при кризисни ситуации.

Сподели в: