Върни се горе

Зравеопазването в България не е в криза, и през 2008 г. се увеличава финансовият ресурс в системата, което ще позволи да се модернизират болниците и да се повиши качеството на медицинско обслужване на пациентите. Всичко, което МЗ направи през изминалата година и предвижда за тази, е в интерес на българските граждани. 
Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на проведената днес, 27 февруари, конференция на тема „Кризата – една година по-късно: Българинът – европейски пациент в болно здравеопазване”, която бе организира от съсловните организации на лекарите, професионалистите по здравни грижи и фармацевтите.

„Когато се говори за криза в здравеопазването, трябва да има определени критерии за това – по-ниско финансиране, по-малко заплати и пр. Точно обратната тенденция сочат данните от последната година ”, заяви министър Гайдарски. В своето изказване с конкретни данни и резултати от дейността на лечебните заведения той доказа положителните стъпки в развитието на здравната система.

Въпреки изразеното от министър Гайдарски желание за диалог, изказването му бе многократно прекъсвано от присъстващите на конференцията, което не позволи да се проведе дискусия по тези проблеми.

Министър Гайдарски отново подчерта, че през тази година в здравната система влизат повече средства в сравнение с миналата година. Финансовият ресурс в здравеопазването през 2008 г. е увеличен с 400 млн. лв. в сравнение с 2007 г. Министърът припомни, че за първи път през тази година се отделят средства за лечение на тежките случаи в интензивните отделения в размер на 40 млн. лв. С 30 млн. лв. повече са средствата за лечение на пациентите с онкологични проблеми. Как в тази ситуация на повече средства работните заплати на лекарите и сестрите ще намалеят, попита риторично организаторите на конференцията министър Гайдарски.

Министър Гайдарски изнесе и конкретни данни за финансовите резултати от дейността на болниците, които доказват тяхното по-добро развитие през последната година. Едни от най-големите спекулации са относно работните заплати на лекарите и медицинските специалисти.

По представените в МЗ официални отчети на лечебните заведения средната месечна брутна работна заплата в университетските болници и национални центрове към 31 декември 2007 г. е 653 лв., при 564 лв. в края на 2006 г. Средната брутна заплата в областните болници към 31 декември 2007 г. е 513 лв., при 448 лв. една година по-рано.

Средната брутна работна заплата на лекарите в университетските болници в края на 2007 г. е стигнала 1134 лв., една година по-рано тя е била 989 лв. Колегите им в областните болници са вземали средно съответно 951 лв. и 829 лв.

Средната брутна работна заплата на сестрите и другите медицински специалисти в университетските болници в края на 2007 г. е 576 лв., при 493 лв. в края на 2006 г. В областните болници тези възнаграждения в края на двете последни години са били съответно 453 лв. и 396 лв.

Министър Гайдарски акцентира върху последователната политика на държавата за повишаване на ниските трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебните и здравни структури на бюджетна издръжка към МЗ (психиатрични болници, домове за деца, спешни центрове и др.) Той напомни, че от 1 януари 2007 г. заплатите им бяха увеличени с 20%, а от 1 юли – с още 10%. С решение на ръководството на МЗ и вътрешни компесаторни промени в бюджета на ведомството възнагражденията на тази група специалисти се увеличава с 20% от 1 януари 2008 г., а през юли предстои ново увеличение с 10%. Посочете в коя друга страна заплатите на сестрите на държавна издръжка за година и половина са увеличени с 60%, отново риторично попита министър Гайдарски.

Той доказа тази политика отново с конкретни данни. Така например, от 1 януари средната брутна заплата на медицинските специалисти в домовете за медико-социални грижи за деца нарастват на 432 лв. – само преди една година те са били 300 лв. Сестрите в психиатричните болници ще вземат средно 434 лв. – срещу 309 лв. в началото на миналата година. В центровете за спешна медицинска помощ увеличението от 1 януари прави средната брутна заплата на медицинските специалисти 528 лв. – при 389 лв. преди година.

Министър Гайдарски опроверга и популяризираните от съсловните организации твърдения за лошото състояние на сградния фонд на болниците и липса на апаратура в тях. Министърът подчерта грижата на държавата за модернизирането на болниците, тяхното реновиране и закупуване на модерна медицинска апаратура и техника, което води до повишаване качеството на медицинско обслужване на българските граждани.

Проф. Гайдарски изнесе данни за изключителния ръст на капиталовите разходи, реализиран за последните две години. Средствата за капиталови разходи, осигурени от МЗ през 2005 г. са били 39 млн. лв., през 2006 г. – 41 млн. лв., през 2007 г. – 139 млн. лв. През 2007 г. за ремонт на сградния фонд на лечебните заведения са разходвани 50,8 млн. лв., а за закупуване на нова апаратура – 62,2 млн. лв. Тези пари са разпределени за почти всички университетски и областни болници.

В изказването си министър Гайдарски акцентира и върху допълнителната субсидия, която МЗ заплаща на болниците за извършена от тях дейност. Така той опроверга и твърдението на съсловните организации, че болниците се финансират само по клинични пътеки от НЗОК и са в тежко състояние, защото цените на клиничните пътеки не покриват изцяло стойността им.

През 2007 г. МЗ е изплатило на болниците 100,5 млн. лв. за извършена дейност. За оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани в същото болница са преведени 14,7 млн. лв., - за извършени диализи – 25,4 млн. лв., за стационарна психиатрична помощ – 7,7 млн. лв. и други.

Министърът специално подчерта, че МЗ финансира и 56 общински болници в рискови, отдалечени райони, на които през миналата година е превело 7,5 млн. лв. субсидия, а през 2008 г. този ресурс е 8 млн. лв.

МЗ подкрепя общинските болници като част от националната здравна система и чрез реализираните проекти по линия на заема със Световна банка. По този ред за тях през 2008 г. са предвидени близо 13 млн. лв. за закупуване на операционна техника и апаратура за образна диагностика. Има средства и за реконструкция на сградния фонд на общинските болници в Кубрат, Исперих, Чирпан, Раднево

Министър Гайдарски съобщи и че на проведеното в понеделник, 25 февруари, заседание на Съвета за координация, контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти с национално значение към Министерски съвет, 49 болници (24 университетски и 25 областни), са одобрени за включване в Оперативна програма «Регионално развитие». Тези лечебни заведения ще могат да кандидатстват с проекти за финансиране от структурните фондове на Европейския съюз. Това е още една възможност за тяхното модернизиране, а по този начин – и за повишаване качеството на медицински грижи за техните пациенти.

Сподели в: