Върни се горе

Търг за консумативи и лекарства извън Наредба №23 за бъбречна и чернодробна трансплантация на стойност около 600 000 лв. предстои да бъде обявен от Министерството на здравеопазването.

За следващата година МЗ предвижда приблизително 630 000 лв. за закупуване на апаратура за подготовка и проследяване на болни след чернодробна трансплантация. С апаратурата ще се оборудва Клиника с диспансер по чернодробна трансплантация.

Около 587 000 лв. ще бъдат осигурени догодина за консумативи и лекарства за съответните лаборатории в МБАЛ “Александровска”, които ще извършват имунологични изследвания и изследвания на нивата на лекарства в кръвта, с които се лекуват трансплантираните пациенти. Сума около 13 000 лв. ще бъде отпусната за вирусологични изследвания, които ще се правят във Вирусологичната лаборатория към Специализираната болница по детски болести - София.

За 2004 г. за апаратура и инструментариум за бъбречна трансплантация се предвиждат 69 000 лв.

През 2003 г. в рамките на Националната организация по трансплантация бе проведен търг за закупуване на апаратура и инструментариум за чернодробна и бъбречна трансплантация. Доставката, която е на стойност 1 553 000 лв., е разпределена по съответните клиники. От общата сума 1 203 000 лв. са за нуждите на чернодробната трансплантация, а 350 000 лв. – за бъбречна трансплантация. Апаратурата за чернодробна трансплантация е предназначена за Клиниката по обща и чернодробна-панкреасна хирургия при МБАЛ “Александровска”, където бе решено да се започне да се извършват тези процедури. По търга са закупени системи за аспирация на кръвта, за бързо възстановяване на загубения обем кръв, сонди за интраоперативна доплер ехография, помпи за екстракавално кръвообръщение, апарати за продължителна дихателна реанимация и други.

Сподели в: