Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски се срещна днес, 21 ноември, с ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Основна тема на разговорите бе политиката по отношение на възнагражденията на професионалистите по здравни грижи през 2008 г., образованието и критериите за професионални степени на съсловието.

На проведената след срещата пресконференция министър Гайдарски заяви, че ако параметрите на бюджета за здравеопазване за 2008 г. се спазват, Министерството на здравеопазването предвижда увеличение на заплатите на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите и санитарите с не по-малко от 20% от 1 януари 2008 г. и с още 10%, по възможност, от месец юли. Увеличението обхваща медицинските специалисти, работещи в лечебните и здравни заведения, финансирани от бюджета на МЗ. По-високите възнаграждения ще засегнат около 5000 - 5500 души, за което ще са необходими около 6 млн. лв. Проблемът с възнагражденията ще бъде решен и увеличението няма да е за сметка на съкращения на персонала, увери министър Гайдарски.

Той припомни, че през тази година възнагражденията на професионалистите по здравни грижи в лечебните и здравни заведения на бюджетна издръжка от МЗ бяха увеличени с 20% от 1 януари и с още 10% от 1 юли. В момента средната брутна работна заплата на тази група работещи в различните заведения - държавните психиатрични болници, домовете за медико-социални грижи за деца, центровете за спешна медицинска помощ и др., е между 357 – 367 лв. Министър Гайдарски обърна внимание, че много общински съвети и кметове също трябва да променят отношението си към политиката за формиране на възнагражденията на сестрите, които работят в общински лечебни заведения.

Съотношението на сестри към лекари в болниците е изключително неблагоприятно – 1:1, повдигна друг важен проблем проф. Станка Маркова, ръководител на БАПЗГ. В света няма държава с подобна организация на работа. По този въпрос министър Гайдарски изказа категоричната си преценка, че тенденцията трябва да се промени в полза на сестрите, които да бъдат 2 или 3 пъти повече от лекарите.

През 2007 г. се наблюдава изключителен спад на интереса към сестринската професия. При 620 обявени места за прием на медицински сестри и акушерки за учебната 2007/2008 г., 135 от тях са останали незаети. Част от причините са ниското заплащане на труда им, тежкият приемен изпит, годишните такси от 700 лв. и 4-годишният срок на следване. На срещата бе постигната договореност МЗ и съсловната асоциация да предприемат действия за облекчаване на тези условия, съобщи проф. Маркова. Базовото образование на сестрите следва да бъде с 3-годишен срок, при спазване на изисквания от ЕС хорариум, препоръча тя. За дългосрочното решаване на проблемите с образованието на медицинските сестри трябва да бъдат предприети законодателни промени, съгласувано с министерствата на образованието и науката и на финансите и комисиите по здравеопазване, бюджет и образование в Народното събрание.

Сподели в: