Върни се горе

В четвъртък, 27 март, от 12.00 ч. в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция на тема „Дейност на Министерството на здравеопазването в изпълнение на програми и проекти по финансови инструменти на Европейския съюз”.

Пресконференцията е по повод две инициативи, които Министерството на здравеопазването провежда в четвъртък, 27 март:

- В 8.30 ч. в аулата на болница „Света Екатерина” започва организираният от МЗ Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве 2008 – 2013 г.

- От 13.30 ч. в МЗ ще се проведе заключителната конференция по туининг проекта по програма ФАР „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението със специален фокус към ромското население».

В пресконференцията ще участват:

Д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването
Доц. Стоян Александров, директор на дирекция «Медицински дейности» в МЗ и ръководител на проекта от българска страна
Д-р Инес Гарсия Санчес, директор на Health Observatory in Europe, Андалузка школа за обществено здраве, Гранада, Испания, ръководител на проекта от страна на Европейския съюз,
Г-жа Симона Агер, Министерство на здравеопазването, Италия, представител в проекта на младшите партньори.
Директори на болници, експерти от МЗ, участници в проекта

На пресконференцията ще бъде дадена информация за Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве, както и за приоритетните области, основни теми и дейности, по които може да се кандидатства за финансиране по нея. Бюджетът й за 2008 г. е 46,6 млн. евро.

Ще бъде отчетено изпълнението на туининг-проекта и ще бъдат представени следващите действия за реализацията на проекта «Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението със специален фокус към ромското население”. Той се осъществява от МЗ в областните болници във Враца и Смолян с финансовата подкрепа на Програма ФАР и е на обща стойност 5,4 млн. евро. Приключилият туининг-проект стартира през май 2006 г. и се изпълнява от консорциум от испански и италиански експерти в сътрудничество с МЗ.

Сподели в: