Върни се горе

В периода 20-21 май, Министерството на здравеопазването организира съвместно учение за медицинските и спасителните сили, министерства, неправителствени организации, областните и общинските администрации от района на Югоизточна България за реагиране при ликвидиране на последствията от терористични актове и бедствия  по транспортната инфраструктура в район трудно достъпен за масово използване на медицински сили. Ръководител на учението и на националния кризисен щаб са министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, а зам.-ръководител – главният секретар на МЗ доц. Красимир Гигов.

Обучението ще се проведе на два етапа – командно-щабен и практически действия.
Първият етап от обучението ще се проведе на 20 май, вторник. Място на провеждането на щабната част за оперативната група на МЗ и представителите на министерствата и ведомствата ще са работните места в НКМЦ, а за оперативните групи на министерствата, ведомствата, областта и общините – залите за работа на „Съветите за сигурност и управление при кризи” в постоянните им места.

При реалните практически действия, учението ще се проведе на 21 май, сряда, като място на провеждането е обходният път около втория тунел на Кресненското дефиле.
 
Практическото учение  ще се реализира, чрез разиграване на предполагаем терористичен акт.
Симулацията предвижда да бъде реализиран терористичен акт на пътя над участък от Кресненското дефиле, по време на интензивно движение, като на няколко места са взривени лабилни участъци от скалния венец. Залпово свличане на скалната маса увлича след себе си дървета, земна маса и камъни. Последвалата лавина се стоварва върху шосейното и жп-трасета. В резултат на това пътуващите в този участък автомобили и влакови композиции, а също така и транспортните трасета получават тежки преки и косвени поражения. Нарушена е проходимостта на магистралата – Е-79. В затрупания шосеен участък има пострадали автомобили, със загинали и ранени граждани. Конфигурацията на терена в зоната на бедствието и ситуацията не позволяват навлизане на спасителна и медицинска техника.

В полицията е получена информация от граждани, които са в близост до пострадалия участък. Към зоната на произшествието е изпратена патрулна кола за проверка на място на получения сигнал. По предварителни данни на МЗ общо пострадалите са 74 души, с различни поражения – изгаряния, обгазявания, интоксикации, травматологични и комбинирани.

За извършване на спасителни действия и ликвидиране на последствията, вследствие на извършения терористичен акт, на мястото на произшествието се привличат сили и средства на МВР, пожарна и аварийна безопасност, структури на МДПБА и ЦСМП, военномедицински отряд за бързо реагиране на ВМА и БЧК, вертолет за авиомедицинска евакуация и др.

Учението има за цел да се усвоят и приложат процедурите на взаимодействие между МЗ, органите на централната и местна администрация, спасителните и медицинските сили, по организиране и ликвидирането на последствията от терористичен акт по транспортната инфраструктура с голям брой пострадали.

Предвижда се да се оцени необходимостта от създаване на специфична организация за медицинско осигуряване при ликвидиране на последствията от терористични актове по транспортната инфраструктура в трудно достъпен район. Затова за учението е избран района до Кресненското дефиле. Предстои да се направят конкретни изводи и препоръки за подобряване на медицинското осигуряване при ликвидиране на последствията от бедствия или терористични актове по транспортната инфраструктура в трудно достъпен район. Учението се прави с цел да се повиши съгласуваността в работата на кризисните щабове, НКМЦ, ЦСМП и оперативните групи по медицинското осигуряване при ликвидиране на последствията от терористични актове. Ще се изследва обстановката и ще се предложи вариант за осигуряване на взаимодействието за управление между щабовете и медицинските сили на мястото на инцидента, както и между участниците в спасителните работи, при ликвидиране на последствията от бедствия или терористични актове в трудно достъпен район и отсъствие на радио покритие от използваните в момента средства за комуникация. В рамките на организираното обучение ще се определят възможностите за използване на вертолетна авиация за медицински и други цели в процеса на спасителните работи и ликвидирането на последствията от терористични актове по транспортната инфраструктура в трудно достъпен район.

В обучението ще вземат участие представители на Министерството на здравеопазването, Националния медицински координационен център, РЦЗ, ЦСМП и МБАЛ-Благоевград, ВМА, БЧК, Министерството на вътрешните работи, Министерството на извънредните ситуации, Министерството на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областните и част от общинските администрации на гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска области.

Сподели в: