Върни се горе

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от Закона за храните Министерството на здравеопазването организира работна среща на сдруженията на потребителите за избор на техен представител в Националния съвет по безопасност на храните.

Срещата ще се проведе в четвъртък, 13 юли от 11.00 ч., в сградата на Министерство на здравеопазването (пл. “Света Неделя” № 5), в голямата зала на приземния етаж.

Предвижда се в работната среща да участва по един упълномощен представител от сдружение.

Сподели в: