Върни се горе

През следващата седмица Министерството на здравеопазването ще преведе на болници в София допълнителни средства за заплащане на оказаната от тях спешна помощ на пациенти, които не са хоспитализирани, съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция днес, 30 август.

По данни, подадени в МЗ с декларация от изпълнителните директори на 17 държавни и общински болници в София, извършващи такава дейност, през първото полугодие на 2006 г. през тях са преминали 100 475 спешни нехоспитализирани пациенти. Най-много – 68 401, са пациентите в „Пирогов”.

За тези пациенти МЗ ще изплати на болниците общо 2 008 380 лв. Сумата за един преминал пациент е определена съвместно с директорите на болниците и е в размер на 20 лв. Тя включва преглед и минимум изследвания, чрез които да се определи дали пациентът е спешен и в такъв случай да се насочи за продължаване на диагностиката и лечението в болницата, или да се върне в системата на доболничната помощ – общопрактикуващ лекар и специализирана извънболнична помощ.

Предстои МЗ да сключи договори с болниците, осъществяващи такава спешна дейност, на базата на които те ще получат финансирането си за второто полугодие. То ще бъде на базата на планиран бюджет.

В момента в МЗ се получава и обработва информация от регионалните центрове по здравеопазване за броя спешни нехоспитализирани пациенти в болниците в страната. На тях ще бъде заплатено на същия принцип.

С утвърдения механизъм на заплащане на оказаната спешна помощ на нехоспитализирани пациенти МЗ изпълнява поетия ангажимент за финансиране на тази дейност, който е нерешен от началото на годината, каза министър Гайдарски. Решението е и в изпълнение на политиката на МЗ за подобряване на болничната и спешната помощ, на достъпа на гражданите до спешна помощ и на качеството на оказваните медицински услуги.

Сподели в: