Върни се горе

Днес, 16 юни, министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев и г-н Еторе Ларичи, ръководител на неправителствената организация “Лекари без граници”, Швейцария, подписаха договор за сътрудничество.

Договорът обхваща различни дейности по осъществяване на медицински проекти и програми в областта на българското здравеопазване и е продължение на договора за безвъзмездно оказване на техническа помощ, подписан на 26 юни 2001 г. Основният акцент е реализирането на програми с медицинска насоченост, както и на ориентирани към проблемите на малцинствените общности и маргинализираните групи.

С новия договор ще продължи сътрудничеството по осъществяване на започната през 2001 г. програма “Контрол на полово предаваните болести и превенция на ХИВ/СПИН” и на програмата “Първична извънболнична медицинска помощ за маргинални групи”.Приоритетните направления са диагностициране, лечение и профилактика на полово-предаваните болести и ХИВ/СПИН с цел намаляване разпространението на инфекцията и подобряване здравния статус на обществото. Всички дейности в тази насока ще бъдат в съответствие с Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести 2001-2007 г.

Двете страни ще си сътрудничат и при разработването на програми със социално-медицински характер, насочени към улесняване достъпа до здравни услуги на населението и по-специално на маргинализираните групи.

“Лекари без граници” ще осигури всички необходими технически и финансови средства за реализирането на проектите.

Договорът за сътрудничество се сключва за срок от 3 години и влиза в сила от датата на подписването му.

Българската мисия на “Лекари без граници” е разкрита през 1997 г. След проучване на нуждите на здравеопазването в България, “Лекари без граници” стартират проект в 14 болници в страната за снабдяване с медикаменти и консумативи. До есента на 1999 г. годишно се разпределят лекарства и консумативи на стойност 700 000 щатски долара.

През 1999 г. организацията започна проект за подобряване достъпа до първична медицинска помощ на жителите от ромския квартал в Търговище. В рамките на проекта и с участието на общината е изграден и оборудван здравен център. Със съдействието на “Лекари без граници” е извършено преустройството на 4 здравни центъра в селата на община Търговище, проведено е обучение на 70% от общопрактикуващите лекари в областта, осигурена е лекарствена помощ за болницата, проведени са семинари и здравно-просветни мероприятия .

В началото на 2000 г. “Лекари без граници” стартира в София проект за борба с полово-предавани инфекции и превенция на ХИВ/СПИН. На територията на “Майчин дом” в София е разкрит кабинет, който предлага безплатни прегледи, медикаменти за лечение на полово-предавани инфекции, безплатни тестове за ХИВ с пред- и следтестово консултиране, средства за контрацепция и др. В началото на февруари 2004 г. подобен кабинет е разкрит и в Кожно-венеричния диспансер, Пловдив.

Сподели в: