Върни се горе

Конфедерация „Защита на здравето” и Министерството на здравеопазването ще си сътрудничат на всички нива в здравната система – съвместно разработване на програми, участие в експертни комисии и работни групи, както и в мониторинга и контрола.

За това се договориха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и УС на Конфедерацията, която е най-голямото пациентско сдружение у нас, на проведената днес, 22 май, среща за обсъждане на проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012.

Постигнахме пълно единодушие по поставените от Конфедерацията предложения за допълнения в проекта на Национална стратегия, Министерството на здравеопазването напълно ги подкрепя, съобщи министър Гайдарски на проведената след срещата пресконференция. Той подчерта, че това съгласие по заложените цели и приоритети е напълно закономерно, тъй като стратегията е насочена изцяло към пациентите, тя цели опазване на здравето на българските граждани. Това ще бъде практическа стратегия, която ще бъде реализирана с конкретни програми и много от тях ще бъдат разработени и реализирани съвместно с пациентските организации, увери той.

МЗ и Конфедерацията имат много общи виждания за подобряване на достъпа и обслужването на гражданите, особено в областта на детското здравеопазване, в разработването и осъществяването на профилактични и скринингови програми, стана ясно на срещата.

В партньорство между МЗ и Конфедерацията ще се разработи Национална скринингова програма за социално-значими заболявания, е една от договореностите от срещата. Съвместно с представители на пациентската организация ще бъдат определени заболяванията, за които ще бъде извършен скрининг. Експерти на Конфедерацията ще участват съвместно с експерти на МЗ и в разработването и реализирането на програми за профилактика.

Подобряването на информираността на гражданите за техните права и задължения в здравната система е един от основните въпроси, чието решаване се поставя в проекта на Национална здравна стратегия и пациентските организации ще бъдат активно привлечени за участие в него, заяви министър Гайдарски. В стратегията се предвижда засилване на политиката ни за информация за правата и задълженията на хората, което е важно условие за увеличаване възможностите за достъп до здравна система. Ще се засили съвместната работа на МЗ и Конфедерацията за информиране на хората за възможностите за достъп до отделните нива на здравната система.

Съвместно участие и партньорство между МЗ и Конфедерацията ще се осъществява на всички нива в здравната система. Експерти на Конфедерацията ще участват в комисиите и работните групи към МЗ и по програмите, както и комисиите за разпределение на лекарства. Свое място пациентските организации ще имат и в процеса мониторинг и контрол.

Двете страни ще работят заедно за подобряване на достъпа на пациентите до здравни грижи. За улесняване на достъпа ще се предложи даването на директен достъп на децата и хората с някои хронични заболявания до специалист, както и увеличаване на броя на направленията, за да се преустанови практиката те да свършват в началото на месеца.

МЗ ще извърши промени в спешната медицинска помощ, с което също ще се подобри достъпът и качеството на медицинското обслужване. Като една от готвените промени министър Гайдарски обяви, че се предвижда линейките в София и в по-големите градове да бъдат разположени на няколко места, в близост до болниците, поемащи спешните случаи, което ще осигури възможност за по-бързо придвижване до мястото на инцидента и до лечебното заведение.

За подобряване на детското здравеопазване ще се стимулира развитието на специализирана педиатрична помощ, на педиатрични центрове в областните градове, за да се осигури по-добър достъп и обхват на децата и профилактика на заболяванията от най-ранна възраст. МЗ и Конфедерацията споделят обща позиция и за необходимостта от възстановяване на училищното здравеопазване, така, както е заложено в стратегията, въпреки неодобрението на това предложение от БЛС.

От Конфедерацията настояха спешно да се приеме Закон за правата и задълженията на пациентите. Министър Гайдарски съобщи, че такъв закон се разработва и експерти на Конфедерацията бяха поканени да участват в работата по проекта, като законът бъде обсъден и съгласуван на експертно ниво с представители на организацията.

Поставен бе и въпросът за промени в Закона за здравното осигуряване, с които да се прецизират критериите за национално представителство на пациентските организации и възможностите те да участват в работата на Националната здравноосигурителна каса.

На срещата бе обсъдено и предложението на Конфедерацията за намаляване на ДДС върху лекарствата и за възможността болниците да си възстановяват ДДС. МЗ подкрепя становището им, тъй като това ще подобри финансовото състояние на лечебните заведения.

Сподели в: