Върни се горе

Стандартът по Клинична патология определя рамките на морфологично-диагностичните изследвания в болничната и извънболничната медицинска мрежа, структурата на звената, в които се осъществяват дейностите по клинична патология и професионалния ценз за упражняване на спициалността.

Освен това те са насочени към гарантиране на оптимално и адекватно извършване на патоморфологична диагноза, създаване на нормативна база за правилна организация на патологоанатомичната дейност, очертаване на алгоритмите по нозологични единици и свеждане до минимум на рисковете от допускане на медицинска грешка.

Стандартът регламентира организационните структури и взаимоотношения с другите болнични звена, стандарти на биопсично изследване, контрол върху качеството на диагностичната дейност в звената по патология, включващ контрол върху техническите процедури, професионализма на патолога и качеството на биопсичния отговор, както и външен контрол, спазване на правата на пациента при морфологично изследване и правата на работещите в лабораторията.

Медицинският стандарт по Клинична патология е разработен в изпълнение на Националната програма “Медицински стандарти в Република България (2001 – 2007г.)”, като при неговото разработването са съобразени международните медицинските изисквания и препоръки в тази област на медицината.

Сподели в: