Върни се горе

Конференция по национални здравни сметки събра представители на министерствата на здравеопазването от 15 страни и експерти от международни организации на 1 и 2 октомври в софийския хотел “Шератон”. В конференцията взеха участие министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков и неговият заместник г-н Славчо Богоев.

Националните здравни сметки представляват широко възприет инструмент за измерване на общите национални разходи за здравеопазване, за проследяване на финансови ресурси и разпределянето им в здравния сектор. Системата за национални здравни сметки дава един цялостен поглед върху сектор здравеопазване във всяка държава, а също така прави възможно адекватното му съпоставяне с чуждия опит. Тя се прилага в повече от 60 страни със среден и по-нисък стандарт на живот.

Форумът беше организиран от Български здравен проект на Американската агенция за международно развитие съвместно със Световната здравна организация, Световната банка, Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Конференцията имаше за цел обмяна на опит и идеи за разработване на стратегия и програма за създаване на регионална мрежа, улесняваща прилагането на системата за национални здравни сметки.

Сподели в: