Върни се горе

   Наредбата определя видовете ароматизанти, които се влагат в храните и техните максимално допустими нива, специфичните критерии и изискванията за чистота на ароматизантите, суровините, необходими за тяхното производство, както и информацията, която следва да се отбелязва върху опаковките или етикетите на тези продукти.

   Наредбата въвежда в българското законодателство изискванията на Европейския съюз за ароматизантите, използвани в храни.

Сподели в: