Върни се горе

Министерството на здравеопазването осигури необходимото количество скъпоструващо лечение за петимата пациенти от Пловдив, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) с анемия, които до момента не са били на диализно лечение.

Съгласно Наредба № 23 Министерството на здравеопазването осигурява необходимите лекарства за болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа.

Лечението на пациентите, които са в преддиализен стадий, се обезпечава от НЗОК на основание Закона за здравното осигуряване и НРД 2003.

Министерството на здравеопазването заявява, че в страната са разпределени достатъчни количества от необходимите лекарства за болни от ХБН и няма проблеми с доставката им.

На фирмите-дистрибутори, с които МЗ има сключени договори за доставка на лекарството еритропоетин за нуждите на хемодиализните центрове в страната, са връчени разпределения за периода септември-октомври. Стойността само на това лекарство за посоченото двумесечие е 1 139 660 лв., осигурени от Министерството на здравеопазването. От тях за гр. Пловдив е разпределен еритропоетин на стойност 62 460 лв. Освен разпределеното до момента, Министерството на здравеопазването ще достави допълнителен брой предварително напълнени спринцовки еритропоетин за болните от Пловдив.
Сподели в: