Върни се горе

Правителството определи двама нови членове на Комисията по позитивния лекарствен списък. Промяната в състава на комисията е продиктувана от влезли в сила изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които посочват, че нейни членове са трима представители на Министерството на здравеопазването, по двама от НЗОК и Изпълнителната агенция по лекарствата и по един представител от Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, министерствата на труда и социалната политика и на финансите.

Те трябва да имат научни постижения и практически опит в областта на лекарствените продукти и съответните сфери на прилагането им. Поради тази причина от състава на Комисията бяха освободени Димитър Петров от БЛС и Милко Басарков от БЗС. За нови членове бяха определени Добрин Пинджуров и проф. Иван Миланов – представители на министерствата на финансите и на здравеопазването.

Задачата на комисията е да разглежда и взема решения по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на България.

Сподели в: