Върни се горе

В понеделник, 17 юли, в Стара Загора ще се проведе обучителен семинар за общопрактикуващи лекари и акушер-гинеколози на тема „Превенция на ХИВ/СПИН сред младите жени и бъдещите майки”.

Обучението е в рамките на Компонента „Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ/СПИН в здравния и социалния сектор” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и е съвместна инициатива с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Със семинара в Стара Загора започва поредица от обучения по същата тема, която ще продължи в Пловдив на 18 юли и в Пазарджик на 19 юли.

За участие в семинарите са поканени по 30 специалисти – общопрактикуващи лекари, акушер гинеколози и медицински специалисти, които работят в сферата на училищното здравеопазване. Те ще бъдат запознати с нормативната уредба в България, свързана с проблема ХИВ/СПИН, с дейностите за превенция и контрол на вируса сред младите жени и бъдещите майки по посока на медицинските и морално-етични проблеми. В лекционния курс да включени теми за предаването на инфекцията по вертикален път, последствията за майката и плода, възможностите за лечение и осигуряване на безопасност при раждане, подобряването на диалога между лекар и пациент по проблема ХИВ/СПИН. Лектори са специалисти, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, и експерти от НСОРБ.

Целта на поредицата от обучителни семинари „Превенция на ХИВ/СПИН сред младите жени и бъдещите майки” е да се укрепи капацитетът на медицинския персонал за превенция на заболяването сред тази приоритетна социална група и за работа с ХИВ-серопозитивни лица.

Първият обучителен курс по тази тема бе проведен през 2005 г. в Благоевград, Плевен и Варна. Тогава през него са преминали 68 медицински специалисти. Издаден е „Наръчник за работа с млади и бременни жени по проблемите на ХИВ/СПИН и тяхната превенция” за подпомагане на професионалната дейност на общопрактикуващите лекари и специалистите от АГ-отделения.

Сподели в: