Върни се горе

От 25 до 28 ноември на работно посещение в Министерство на здравеопазването бе Консултативна експертна мисия на Европейската Комисия. Целта на мисията бе да направи преглед на дейностите, които извършват органите на държавния контрол по отношение на храните.

Проследени са проблемите на бързото съобщаване за възможни рискове за здравето на човека при консумация на храни, както и за генетично модифицирани и нови храни. Мисията се запозна с работата на експертите на национално и на регионално ниво. Бе посетена Хигиенно-епидемиологичната инспекция в Благоевград и Агробиологичния институт в Костинброд.

Експертите от мисията определиха дейността на специалистите от системата на държавния контрол по храните като много добра. За резултатите от работата си в България те ще изготвят доклад с препоръки за по-нататъшната дейност в дискутираните области на държавния контрол по храните.

Сподели в: