Върни се горе

Днес, 30 ноември, от 14.00 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

На заседанието ще бъдат обсъдени откази за включване в актуализирания Позитивен лекарствен списък за 2007 г. на 30 лекарствени продукта, които са обжалвани пред министъра на здравеопазването и върнати за разглеждане от комисията. Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Сподели в: