Върни се горе

В четвъртък, 7 юли, от 15.00 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

В определения от закона срок за кандидатстване от фирмите - 31 май, в Комисията са подадени 380 заявления, включващи около 660 лекарствени продукта.

На заседанието ще бъдат разгледани 30 заявления, които обхващат 45 лекарствени продукта в различни дозови форми.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Комисията трябва да приключи своята работа до 30 октомври, когато трябва да внесе актуализирания позитивен лекарствен списък за 2006 г. за утвърждаване от министъра на здравеопазването. След това документът предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Сподели в: