Върни се горе

От 16 до 18 октомври 2002 г. в Залата на Военно-медицинска академия се провеждат Първи Национален симпозиум по вътреболнична инфекция и дезинфекция и Трети Национален симпозиум по дезинсекция и дератизация. Организатори са Националният център по заразни и паразитни болести и Гражданско сдружение ДДД.

В продължение на три дни специалистите в областта на профилактиката на заразните заболявания и контрола на вътреболничните инфекции и на преносителите, и резервоарите на тези заболявания ще дискутират и обменят опит от своята практика. В работата на форума участват ръководители на отделения за реанимация и интензивно лечение, на неонатологични отделения, болнични епидемиолози, биолози и епидемиолози от ХЕИ, завеждащи дезинфекциозни станции и представители на частни фирми, извършващи дезинсекция и дератизация.

На дневен ред са най-важните проблеми, свързани с профилактиката и контрола по линия на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена, която с широкия си обхват и избирателна насоченост предоставя актуална информация за съвременните стандарти в областта на етиологичната диагностика, лечението и грижите за болния, успоредно с целите на епидемиологичния контрол и значението на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията.

Поканени са лектори от САЩ, Германия, както и водещи специалисти от страната.

С 7 щанда и 10 презентации участват български фирми – производители и вносители на ДДД препарати и апаратура.

Сподели в: