Върни се горе

В понеделник, 31 октомври, Изпълнителната агенция по лекарствата организира първата си годишна среща на тема „Изпълнителната агенция по лекарствата – активен наблюдател в структурите на Европейската агенция по лекарствата”.
Конференцията ще започне в 14.00 часа в зала 3.2 на НДК.

Годишната среща на ИАЛ ще бъде открита от заместник-министъра на здравеопазването д-р Емил Райнов.

За участие са поканени народни представители от Комисията по здравеопазване в Народното събрание, представители на фармацевтичната индустрия, на научните среди, на лечебни и здравни заведения.

На срещата ще бъдат представени новите моменти в работата на ИАЛ в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС, нейните задачи и ангажименти като активен наблюдател в Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА). Презентация на тази тема ще изнесе директорът на ИАЛ д-р Емил Христов.

Участието на България в Европейската система по лекарствена безопасност, Европейската телематична система и изискванията към България, отговорностите на ИАЛ по отношение на лекарствената информация за продуктите, разрешени по централизирана процедура в ЕС са другите акценти в първата годишна среща на лекарствения регулаторен орган у нас.

Сподели в: