Върни се горе

Днес, 30 декември 2005 г., директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) издаде заповед за блокиране на партида фалшив лекарствен продукт Sedalgin Neo tabl . x 20 с партиден номер 084704.

При рутинна проверка в аптечната мрежа на страната инспекторите на ИАЛ установиха наличие на лекарствен продукт, опакован и етикетиран като Sedalgin Neo с партиден № 084704, който се отличава по външен вид от разрешения за употреба от ИАЛ лекарствен продукт.

На запитване от ИАЛ към притежателя на разрешението за употреба на Sedalgin Neo – „Балканфарма–Дупница” АД, фирмата официално е уведомила Изпълнителната агенция, че не е произвеждала Sedalgin Neo tabl . x 20 с партиден номер 084704.

Направената от ИАЛ експертиза на опаковката на фалшификата установява 11 разлики между опаковката на посочената партида и официално утвърдената от ИАЛ опаковка – цвят на таблетките, делителната ления, фолиото, партидния номер и други.

В момента се извършва анализ на химическото съдържание на фалшифицирания лекарствен продукт. Резултатите се очакват до 7 дни.

Тъй като Sedalgin Neo подлежи на контрол по силата на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, ИАЛ ще уведоми Националната служба по наркотици, НСБОП и ще сезира прокуратурата.

ИАЛ обръща внимание и на всички ръководители на аптеки и на гражданите, че Sedalgin Neo може да се отпуска само по лекарско предписание, на рецепта със зелен цвят при съответен специален отчет на предписването и отпускането.

Sedalgin Neo е комбиниран лекарствен продукт, който съдържа: Caffeine, Codeine, Metamizole, Paracetamol и Phenobarbital. Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при следните показания: За краткотрайнои симптоматично лечение на трудно повлияващи се от монотерапия болки от различен произход: главоболие, мигрена, зъбобол, посттравматични, постоперативни и болки след изгаряне; невралгии и неврити, остри ставни и мускулни болки.

Поради съдържанието на Phenobarbital, производно на барбитуровата киселина, при неконтролирана употреба към лекарството може да се развие толеранс, психическа и физическа зависимост. Лекарственото вещество Phenobarbital е класифицирано в групата на рисковите вещества съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Лекарства, съдържащи рискови вещества, могат да се отпускат само по лекарско предписание, на рецепта със зелен цвят при съответен специален отчет на предписването и отпускането.

Сподели в: