Върни се горе

   Изменение и допълнение на ПМС №23, разработено от три министерства, ще регламентира максималните дози наркотични вещества за еднократна употреба от лица с наркотична зависимост.

   Постановление № 23 от 1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, се изменя и допълва с определяне на максималните дози за еднократна употреба от лица с наркотична зависимост. Тези промени имат за цел да разграничат лицата, зависими от наркотици от наркопласьорите. По този повод днес на обща пресконференция в министерство на здравеопазването министрите на здравеопазването доц.Божидар Финков, на правосъдието г-н Антон Станков и главния секретар на МВР ген.Бойко Борисов.

   Регламентират се максималните дози за еднократна употреба на наркотични вещества и техни аналози, с които се злоупотребява най-често, както от гледна точка на съдопроизводството, така и от медицинска - заяви доц.Божидар Финков. Според него, промените са елемент от една мащабна и сериозна програма, която е един от приоритетите на правителството в борбата с престъпността. Но най-вече, обясни министър Финков, те са насочени срещу наркотрафика, наркотрафикантите и т.н. дилъри.

   Промяната, която се внася от трите министерства, според ген.Бойко Борисов, показва единството в борбата с наркотиците. Той обясни, че съвместно са разгледани и съгласувани новите моменти в ПМС №23 - на база на работните комисии, изградени в Института по криминалистика и НСБОП за активна борба с наркотиците, Националния център по наркомании и специалистите от МЗ. Даваме по-широк толеранс на зависимите, каза ген.Борисов, те са жертви. Целта е да атакуваме наркопласьорите, тези които причиняват това зло.

   Министър Станков уточни, че с промяната в ПМС № 23 се дава възможност да се разграничи наркомана от наркопласьора. Според него, съгласно действащото законодателство, не се наказва лице, заловено с еднократна доза. Липсата на ясна формулировка, на критерии какво количество наркотик може да се възприема за еднократна доза, е давало възможност за твърде широко тълкуване.

   По думите на министър Божидар Финков, в случая става дума за дози, предназначени за зависимите от наркотиците лица. И допълни, че в изготвянето на промените е взет под внимание опита на всички европейски страни.

Сподели в: