Върни се горе

Изграждането на нова система за психиатрични грижи е един от основните приоритети на правителството и на Министерство на здравеопазването. Националната програма за психично здраве 2001-2005 г. поставя акценти върху структурните изменения, промяната на управлението, квалификацията и преквалификацията на заетите в националната система за психиатрична помощ. В частта “Психично здраве” на Проектозакона за обществено здраве тези изисквания са уредени нормативно.

Сред основните моменти е изграждането на широка мрежа от специализирани заведения за извънболнична психиатрична помощ и извеждане на грижите за психично болните в семейството и социалната среда.

В изпълнение на Националнита програма за психично здраве, в София вече действа първият дневен център за психиатрични грижи. Предстои да заработят такива центрове във Варна и Бургас. Дневните центрове ще създадат условия за социализация на хората с психични разстройства. Специално квалифицирани лекари-специалисти ще работят с тях за възвръщане на уменията им за самостоятелен живот.

За първи път, в съответствие с европейското законодателство, в проектозакона за общественото здраве се предвижда психично болен пациент да има право да обжалва процедурата на задължителното лечение, да изисква експертиза от независим източник. Съдът постановява задължителното лечение с решение, като определя срока и формата му – амбулаторно, полустационарно или стационарно, както и лечебното заведение, в което то ще се провежда.

Сподели в: