Върни се горе

Общата стойност на Проекта “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/туберкулоза сред най-рисковите групи в България 2003-2007 г.”, с който България участва на втория тур пред Глобалния фонд, е 16 539 302 щ.д.

Основните елементи на компонент ХИВ/СПИН от проекта на България, одобрен за финансиране на втория тур, са изграждане на инфраструктура и подготовка на кадри, изграждане на система за надзор на заболяванията и поведението, създаване и въвеждане на система за доброволно консултиране и изследване за СПИН, намаляване на рисковото поведение и практики в приоритетните групи като интравенозни наркомани, роми, комерсиални сексуални работници и млади хора, терапия и социални грижи за пациенти с ХИВ/СПИН и въвеждане на специализирано здравно образование в училищата.

Основните дейности, заложени по проекта в България, ще се осъществяват от Министерство на здравеопазването под контрола на Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет. Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здрвеопазването в изпълнение на проект “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред най-рисковите групи в България 2003-2007 г.” е подписано от министър Неждет Моллов - председател на Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет и министър Божидар Финков - заместник-председател на комитета.

Сподели в: