Върни се горе

За първи път от тази година, в европейска страна извън Англия, у нас, ще се провежда 1-ва част от изпита на Медицинския съвет на Великобритания /General Medical Council/ за лекари. Изпитът се нарича“PLAB”, защото е изработен от Комисията за оценка на професионална и езикова компетентност /Professional and Linguistic Assessements Board/.

Изпитът е разработен специално за оценка на способностите на лекарите да работят безопасно при първото си назначение на лекарска длъжност в британско болнично заведение, съобщи на днешната пресконференция на ведомството заместник-министър г-н Славчо Богоев. Той обясни, че на тези изпити ще могат да се явяват както български лекари, така и техни колеги от Централна и Източна Европа. Ще се оценяват езиковите, комуникативните и професионалните възможности на желаещите. Преминалите успешно лекари ще имат право да работят в английски болнични заведения, а след успешно полагане на втори изпит пред Британския медицински съвет във Великобритания, да получат пълна правоспособност за лекарска професия в страната.

В момента, каза г-н Славчо Богоев, дипломите на българските медицински специалисти се признават предимно в страни от арабския свят – Либия, Тунис, Йемен, Сирия, Мароко, Алжир, Ангола, Ливан, Обединени Арабски Емирства, Кувейт, Мозамбик, Етиопия, Нигерия. България е подписала Спогодби за признаване на дипломи с Украйна, Молдова, Македония и др. В Италия се признават индивидуално дипломите на медицинските сестри и акушерките, след разглеждането им от министерство на здравеопазването на страната.

На 10 юни т.г. в Люксембург, България затвори Глава 2 “Свободно движение на хора”. Това ще позволи, когато страната се присъедини към Европейския съюз, медицински персонал – лекари, фармацевти, сестри и акушерки да работят по специалността си във всички страни-членки.

Условията в Глава 2 ще се отнасят не само за българските специалисти, но и за всички чужди медицински работници, които желаят да практикуват в нашата страна. Това налага, съобщи зам.-министърът, да се изработят национални регистри, да се уеднаквят изискванията за образование и ценз. В тази връзка, допълни той, към Министерство на здравеопазването се създава звено, отговарящо за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за официална квалификация по медицинските специалности, съгласно изискванията на директива 93/16 ЕЕС.

Според г-н Богоев, затварянето на Глава 2 “Свободно движение на хора” е оценка, че сме изпълнили междинните условия на Евросъюза и сме поели някои други, с които трябва да приключим в определен срок. Това означава още, подчерта той, че в областта на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации, България е предприела необходимите мерки за синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз.

По думите на заместник-министъра, ни предстои да постигнем ясно разграничаване между академичното и професионално признаване чрез изменение и допълнение на Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение, както и приемане от Народното събрание на законопроекти, регулиращи признаването на квалификации в областта на т.н регулирани професии, сред които са и медицинските.

За всички лекари, които се интересуват:

Изпитът “PLAB” се състои от две части, които оценяват езиковите компетентности при грижа и лечение на пациенти, както и клиничните и комуникативни умения на кандидатите. Първа част от този изпит може да се положи в Британския съвет в София на 16 или на 14 ноември т.г.

Повече подробности относно изпита и процедурата можете да намерите на адрес: www.gmc-uk.org; или на тел.:++359 2 942 42 00; факс: ++ 359 2 942 43 06;

e-mail: exams@britishcouncil.bg

Сподели в: