Върни се горе

Днес, 10 октомври, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и ръководството на МЗ се срещнаха с комисаря по здравеопазването и защита на потребителите на ЕС Маркос Киприану. На срещата присъства и ръководителят на делегацията на Европейската комисия у нас Димитрис Куркулас.


Достъпът до здравна помощ, особено на групи в неравностойно положение (възрастни хора, инвалиди, роми, деца), програмите за контрол върху заразните заболявания, развитието на системите за хемотрансфузиология и трансплантации на тъкани и клетки, психичното здраве, контролът върху безопасността на храните и инвестициите в здравеопазването бяха основните теми на разговора.

Министър Гайдарски запозна еврокомисаря с политиката на МЗ за осигуряване на допълнително финансиране на болниците в отдалечените райони, където е затруднен достъпът на хората до медицинска помощ, както и за предприетите мерки за подобряване на здравето на населението от ромски произход. Той съобщи, че МЗ работи активно по програми за борба с инфекциозни заболявания (СПИН, туберкулоза) и че Националният план за контрол на заразните болести е разработен според изискванията на ЕС. Центровете по хемотрансфузиология получиха добра оценка от ЕС при предишната мисия на евроексперти, но имаме нужда от създаването на още 4-5 центъра в страната (сега съществуват 5), каза министър Гайдарски. Той запозна комисаря и с мерките, въведени у нас за ограничаване на тютюнопушенето като рисков фактор за здравето. Сред политиките на МЗ министърът изтъкна и усилията, полагани за решаване на проблемите с психичното здраве и реновирането на базата на психиатричните лечебни заведения.

Г-н Маркос Киприану коментира, че в областта на здравеопазването в ЕС няма обща законова уредба, а съществуващата нормативна уредба включва препоръки и общи стандарти, приети от страните-членки. Нивото и качеството на предоставяните здравни услуги е един от измерителите за напредъка на страните, отбеляза той.

Г-н Киприану отбеляза, че страната ни има напредък в хармонизирането на българското законодателство с изискванията на ЕС и че този процес върви добре. При следващите срещи неговият екип ще поиска по-подробна информация за реалното прилагане на заложените в законодателството мерки.

Като оцени положително досегашните усилия на страната ни, еврокомисарят подчерта, че трябва да продължат активните й действия за решаване на проблемите в областта на здравеопазването и достъпа до здравна помощ на населението от ромски произход, тъй като по този въпрос в ЕС съществува особена чувствителност. Такава обострена чувствителност има и по въпросите на психичното здраве, затова той приветства напредъка на България в тази област.

Еврокомисарят препоръча България да се включва активно в дейностите и проектите, които се осъществяват съвместно между страните-членки с помощта на Европейската комисия по проблемите на СПИН, затлъстяването, борбата с алкохолизма. Той насочи вниманието и към разработването на национален план за борба с пандемичния грип и за борба с дребната шарка, каквито планове разработват в момента страните-членки на ЕС. Целта е да се гарантира, че при пандемична ситуация съответните органи от различните страни ще работят съвместно. У нас вече е разработен Национален пандемичен план, той бе гледан днес от ръководството на МЗ и се подготвя за внасяне и одобрение от министерски съвет. Бе обърнато внимание на опасността дребната шарка да се използва като биотерористично оръжие.

Г-н Киприану постави въпроса за необходимостта от повишаване на инвестициите в здравеопазването. Той заяви, че те са свързани с бюджетни ограничения, но има възможност да се осигурят средства от предприсъединителните фондове на ЕС.

На срещата двете страни се уточниха работата по поставените въпроси и теми да продължи на експертно ниво между представителите на МЗ и на ЕК.

Сподели в: